icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Hvad skal jeg gøre for at få uddannelseshjælp?

Når du melder dig ledig i jobcentret og søger kontanthjælp, vil du automatisk få tilbud uddannelseshjælp og den indsats, der følger med, hvis du er under 30 år og opfylder betingelserne.

 1. Du skal henvende sig hos Jobcenteret og melde dig ledig.
 2. Derefter få du en tid i Ungeenhedens visitationskalender – indenfor 7 dage.
 3. Nu kan du søge om Uddannelseshjælp på Borger.dk eller Assens.dk
 4. Til dit første møde hos Ungeenheden møder du en uddannelsesvejleder, I skal snakke om, hvad du har lavet indtil videre og hvordan du kommer bedst videre i uddannelse eller job.
 5. Du kan eventuelt forberede dig til samtalen
 6. Du skal herefter starte på vores 4 ugers forløb – Blik for Job & Uddannelse, hvor vi hjælper dig til at blive afklaret med, hvilken uddannelse du ønsker at starte på.
 7. Efterfølgende vil vi sammen lægge en individuel plan, som er målrettet dit valg af uddannelse eller job.

Nyttige links:

Jobnet

Mere om uddannelseshjælp på borger.dk

 

Hvad kan jeg få i ydelse, når jeg er på uddannelseshjælp?

borger.dk kan du bl.a. se, hvor meget du kan få udbetalt i uddannelseshjælp, og hvad uddannelseshjælpen svarer til i timer og arbejde.

Betingelserne for at du kan få uddannelseshjælp

 • At du er under 30 år.
 • At du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • At du har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
 • At den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke kan forsørges af andre.
 • At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

 

Borgerservice

På borgerservice kan du få hjælp til følgende:

Kontakt Ungeenheden

Tlf: 64 74 68 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.