icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Er du studerende

Hvis du er studerende, kan du som hovedregel ikke få uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse – heller ikke, hvis du befinder dig mellem to studieforløb.

Har du f.eks. søgt om optagelse på en videregående uddannelse, bliver du stadig betragtet som studerende, uagtet at du ikke får SU i juli og august.
Du kan eventuelt have mulighed for at søge om SU-lån.

Reglen gælder også, hvis du har afsluttet en ungdomsuddannelse eller et grundforløb og har fået en læreplads fra f.eks. 1. august eller 1. september.

Kontakt Ungeenheden

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.