icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Opkvalificering ved ansættelse i ordinært job

Tilbuddet om opkvalificering ved ansættelse i ordinært job kan gøre det nemmere at søge og finde job inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne - men bare lige mangler et enkelt kursus eller certifikat. Det kan fx være et truckcertifikat eller it-kørekort, der kan være den afgørende forskel for, om du bliver ansat i et ordinært job.

Hvem gælder det for?

Din arbejdsgiver kan benytte sig af tilbuddet i forbindelse med ansættelsen, hvis du inden ansættelsen modtog dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller førtidspension - eller hvis du er revalidend eller nyuddannet og har et handicap.

Der er derudover krav til varigheden af din ledighed:

  • Hvis du er dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager er der et krav om 12 måneders ledighed forud for ansættelsen, dog seks måneder for dig, som er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig.
  • Hvis du er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager er kravet seks måneders ledighed forud for ansættelsen.
  • Hvis du modtager sygedagpenge eller førtidspension, er revalidend eller nyuddannet og har et handicap, er der ikke et krav til varigheden af din ledighed forud for ansættelsen.

Kontakt Erhvervs- og uddannelsesvejledning

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 8 - 15
Torsdag 8 - 17
Fredag 8 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #2

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.