icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Erhvervsuddannelse

Med en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) kan du bruge din erhvervserfaring og eventuelt tidligere uddannelse til at tage en af over 100 faglærte uddannelser - som hovedregel på kortere tid end ved en normal erhvervsuddannelse.

 • Erhvervsuddannelserne tilbyder fire hovedområder og under dem en lang række forskellige uddannelser:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

  EUD-nøglen er et værktøj til hjælp for dig, der søger en erhvervsuddannelse:

 • Med en handelsuddannelse i bagagen kan du blive enten handelsassistent, logistikassistent eller indkøbsassistent. Uddannelsen består - ligesom alle andre erhvervsuddannelser - af et års grundforløb og to års hovedforløb, hvor du skiftevis går i skole og er i praktik.

  Du kan læse meget mere om handelsuddannelserne på UddannelsesGuiden.

 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) hed tidligere Pædagogisk grunduddannelse (PGU), men skiftede navn 1. juli 2008 og hører nu under erhvervsuddannelserne. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med børn og unge. Læs mere på UddannelsesGuiden.

 • Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, hvor der indgår skoledele og praktikdele. Du kan påbegynde uddannelsen enten med en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller med grundforløbet på skolen.

  Grundforløbets første del vare 20 uger og er forbeholdt elever, der er gået ud af grundskolen højst to år tidligere. Grundforløbets anden del varer i de fleste uddannelser 20 uger og er den indledende del af uddannelsen.

  Du skal være opmærksom på, at der i mange erhvervsuddannelser er indført overgangskrav med henblik på at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Du skal derfor i forbindelse med dit valg af erhvervsuddannelse have fokus på, hvilke overgangskrav der er fastsat for den enkelte erhvervsuddannelse, og som skal være opfyldt for at kunne fortsætte hovedforløbet.

  Uddannelserne har forskellig varighed. Hvis du gerne vil hurtigt ud i lønnet arbejde, er der mulighed for at vælge særligt korte erhvervsuddannelser.

  I pdf'en herunder kan du se en illustration af, hvilke veje man kan gå igennem en erhvervsuddannelse. 

 • Praktik er en del af alle erhvervsuddannelser og betyder, at du skal oplæres i dit fag på en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde, men du kan altid bede din vejleder om hjælp.

  Børne- og Undervisningsministeriet har desuden en hjemmeside - Lærepladsen.dk - der skaber kontakt imellem virksomheder og elever, der søger praktikpladser.

 • Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du i nogle uddannelser mulighed for at komme i skolepraktik, hvor du bliver oplært på skolen som erstatning for virksomhedspraktik. Hvis du ikke har fundet en praktikplads og heller ikke kan komme i skolepraktik, kan du ikke fuldføre din uddannelse. I det tilfælde har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse, hvor chancerne for at få en praktikplads er bedre, eller der er mulighed for at komme i skolepraktik.

 • Ny mesterlære henvender sig til elever, der er praktisk orienterede og gerne vil begynde deres uddannelse i en virksomhed og ikke på skolen. Uddannelsestiden er den samme som på de "almindelige" uddannelser. Grundlæggende praktisk oplæring varer et år og erstatter grundforløbet.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Job- og Virksomhedsservice

Åbningstider:
Åbningstider og telefontider

Tlf: 64 74 7059 #2

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.