icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

6-ugers uddannelse for LY-modtagere

Når du er godkendt til et fleksjob, kan du med seks ugers jobrettet uddannelse forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for.

Hvem gælder det for?

 • Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere, hvis du:
 • er berettiget til fleksjob og modtager ledighedsydelse
 • er ufaglært eller faglært
 • har en kort videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Betingelser

 • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal gennemføres inden for de første 9 måneder af din sammenlagte ledighed. Hvis du har
  påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe med rekrutteringsudfordringer i en opsigelsesperiode, kan du dog fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet
  som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første dag med ledighedsydelse.
 • Du skal stå til rådighed for fleksjob under uddannelsen, og hvis du bliver tilbudt et fleksjob, skal du være parat til at afbryde uddannelsen.
 • Det er muligt at tage et eller flere kursusforløb, så længe de ikke sammenlagt overskrider 6 uger. Forløbet kan være et kursus, en uddannelse eller et kursusforløb, der er stykket sammen
  til en pakke og fremgår af positivlisten.

Søg på positivlisten for

Kontakt Job- og Virksomhedsservice

Åbningstider:
Åbningstider og telefontider

Tlf: 64 74 7059 #2

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.