icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

IntegrationsGrundUddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked. Integrationsgrunduddannelsen varer to år. Den kombinerer ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning. Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har haft folkeregister adresse i Danmark i mindre end 10 år.

  • Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et 2-årigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

    Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

    Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for erhvervsgrunduddannelsen under forberedende grunduddannelse.

    Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en igu, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Filmen er tilgængelig på både dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Integration, Job og Udvikling

Åbningstider:
Åbningstider og telefontider

Tlf: 64 74 70 59 #3

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.