icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

IntegrationsGrundUddannelsen (IGU)

Med IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) får du som flygtning (eller familiesammenført til flygtning) mulighed for midlertidigt (2 år) at blive ansat og opkvalificeret i en virksomhed. IGU-forløbet kan bruges af flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 - 40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i under 5 år.

  • Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et 2-årigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

    Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

    Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for erhvervsgrunduddannelsen under forberedende grunduddannelse.

    Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en igu, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Filmen er tilgængelig på både dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Læs mere på nedenstående faktaark.

Kontakt Integration

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 10-15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #3

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.