icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Med tilbud om danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Som udlænding, der er fyldt 18 år og bosiddende i Assens Kommune, har du mulighed for at modtage danskundervisning mod betaling af deltagergebyr.

Som modtager af en ydelse i jobcentret, kan der være mulighed for at modtage gratis danskundervisning. Kontakt venligst din sagsbehandler i jobcentret herom.
Hvis du er modtager af integrationsydelse, kan du få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvem har ret til Danskuddannelse?

Ret til danskundervisning gælder for alle nyankomne udlændinge bosiddende i Assens Kommune, der:

 • er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen eller
 • har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse- og opholds begrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Assens Kommune.

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere, der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

Hvordan får man et tilbud om danskuddannelse?

Ønsker du tilbud om danskundervisning, skal du henvende dig til Jobcenter Assens, Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg.
Din ret til danskuddannelse vil derefter blive vurderet.

Har du ret til danskuddannelse, vil du blive henvist til sprogcenter; Lærdansk i Glamsbjerg, hvor du vil kunne begynde på undervisning senest 14 dage efter henvisningen.

Du har også mulighed for at vælge et andet sprogcenter end sprogcenter Lærdansk Glamsbjerg (se fx links nederst på siden).

Depositum, brugerbetaling og klippekort

For at gå på en danskuddannelse skal internationale medarbejdere, medfølgende ægtefæller/partnere samt internationale studerende før opstart betale:

 • Et depositum på kr. 2.000,00* - tilbagebetales efter endt modul eller uddannelse
  (*Det bemærkes, at depositummet med virkning fra den 1. juli 2020 blev hævet fra 1.250 kr. til 2.000 kr. Kursisten der henvises til et modul efter den 1. juli 2020 betaler 2.000 kr. i depositum.)

Du har et bestemt antal klip på et klippekort til din danskuddannelse, som skal anvendes inden for en bestemt tidsramme.
Derfor er det vigtigt, at du giver besked, hvis du ønsker, at udsætte opstarten af danskuddannelsen.

Brug for hjælp?

Har du brug for flere informationer, er du velkommen til at kontakte os.
Al kontakt skal ske via sikker E-mail (du finder en genvej herunder) eller personlig henvendelse til jobbutikken i Jobcenter Assens, Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg.

Læs endvidere faktaark for Danskuddannelse til voksne udlændinge samt særligt om danskbonus herunder.

 • Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

  Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

  Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb. 

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Danskundervisning / Danish language course

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 8 - 15

Torsdag 8 - 17
Fredag 8 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #2

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.