icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Ressourceforløb

Hvis du er i risiko for at blive tilkendt en førtidspension, skal du tilbydes et længerevarende forløb, der med fokus på dine ressourcer kan udvikle din arbejdsevne og på sigt bringe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 • I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

  Et ressourceforløb kan vare 1-5 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Her kan du få større viden om, hvad et ressourceforløb er, og hvad du kan selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb:

 • For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.
 • Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

  Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

  Hvis du har indtægter eller formue

  Hvis du har lønindtægter, bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 pct. af lønindtægten, indtil din samlede lønindtægt inkl. pension udgør 15.264 kr. (2021), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

  Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter, dvs. med henholdsvis 30 og 55 pct. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

  Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

  Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

 • Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

 • Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Arbejdsfastholdelse

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 8 - 15
Torsdag 8 - 17
Fredag 8 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #1

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.