icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Jobafklaringsforløb

Hvis du har opbrugt din sygedagpengeret, men stadig ikke kan arbejde pga. sygdom, kan du komme i jobaflaringsforløb. Et jobaflaringsforløb giver dig mulighed for at få støtte til at vende tilbage i arbejde. I et jobaflaringsforløb tilrettelægges en indsats rettet mod at hjælpe dig i beskæftigelse, som passer til dine behov og dit helbred.

 • For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et jobafklaringsforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

  I et jobafklaringsforløb får du en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Indsatsen i forløbet startes op senest en måned efter, at du er startet i jobafklaringsforløbet. Du får en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og som skal bistå dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

 • Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

  Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

  Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 pct. og 50 pct. af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 pct., hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 pct., hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde
  Hvis du har indtægter eller formue

  Hvis du har indtægter i ressourceforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

  Din ressourceforløbsydelse bliver sat ned med 30 pct. af lønindtægten, indtil din samlede lønindtægt inkl. pension udgør 15.264 kr. (2021), og med 55 pct. af lønindtægten derudover. Feriegodtgørelse efter ferieloven skal på samme måde som lønindtægter fratrækkes i ydelsen med henholdsvis 30 og 55 pct. når ferien med feriegodtgørelse holdes.

  Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

  Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

 • Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

 • Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Du kan se mere om jobafklaringsforløb i denne info-film

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Jobcenter Assens hjemmeside

Kontakt Arbejdsfastholdelse

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 8 - 15
Torsdag 8 - 17
Fredag 8 - 13

Tlf: 64 74 70 59 #1

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.