icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan komme til at arbejde – hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan kommunen tilkende dig førtidspension. Har du højst seks år til folkepensionsalderen, så har du måske mulighed for at ansøge om seniorpension.

 • Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

  Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

  For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

 • Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

  Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer, og har et langt arbejdsliv bag dig.

Seniorpension søges fra 2021 hos Seniorpensionsenheden ved ATP, og kan ikke søges gennem din kommune.

 •  Fra 2021 skal du søge seniorpension digitalt med dit NemID/MitID.

  Det gør du her: 

  Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

  Har du brug for hjælp til ansøgningen, eller vil du gerne vide mere om sagsforløb og afgørelse, så besøg denne side:

  Du kan søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet 

  For at få seniorpension, skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du har dog mulighed for at søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet for seniorpension.

  Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor, for at få svar.   

  FØDSELSÅR MINIMUMSALDER FOR SENIORPENSION FOLKEPENSIONSALDER
   1. halvår 1955   60 ½    66 ½ 
   2. halvår 1955   61  67
   1. halvår 1956   61  67
   2. halvår 1956 til 2. halvår 1958   61  67
   1. halvår 1959   61  67
   2. halvår 1959 til 2. halvår 1962   61  67
   1. halvår 1963 til 2. halvår 1966   62  68
 • Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du fra 2021 og frem, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.  

  Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

 • Fra 2021 og frem er det Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

  I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag. Læg mærke til, at der er forskel på, hvem du skal kontakte alt efter hvilket år du har søgt. 

  RÅD OG VEJLEDNING  SØGT I 2020               SØGT FRA 2021 OG FREM

  Hvis du har spørgsmål til din situation.
  Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
  med råd og vejledning i forhold til dine
  muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
  om økonomiske konsekvenser,
  hjælper dig med din ansøgning, mv. 

   Din kommune Din kommune
  TILKENDELSE AF SENIORPENSION  SØGT I 2020   SØGT FRA 2021 OG FREM
  Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
  eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
  skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
   Din kommune Seniorpension
  BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSION   SØGT I 2020   SØGT FRA 2021 OG FREM

  Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

  Udbetaling Danmark  Udbetaling Danmark
  Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
  Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 
 • Både seniorpension og tidlig pension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension. Men der er forskellige betingelser for at få ydelserne.

  Har du nedsat arbejdsevne?

  Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af dit helbred, og som har et langt arbejdsliv bag dig. En del af ansøgningen er derfor oplysninger om dit helbred.    

  Her på siden kan du læse om og søge seniorpension.

  Har du været meget længe på arbejdsmarkedet?

  Din mulighed for at gå på tidlig pension afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Her skal du ikke give oplysninger om dit helbred.

  Er du i tvivl?

  Er du i tvivl, om du skal søge seniorpension eller tidlig pension?

  Så kan du læse om forskellen på de to ydelser her:

 • For at få seniorpension skal du: 

  • højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
  • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 

  Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark
  • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

  Selv om du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til seniorpension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse om her:

  Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension på denne side: 

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Job med løntilskud for førtidspensionister

 • Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.  

 • Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

 • For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende skånejobbet.

 • Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

  Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

 • Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Når din sag har været forelagt Rehabiliteringsteam, og der indstilles til førtidspension, overgår sagen til Team Pensionstilkendelse. Før selve pensionssagen kan påbegyndes, skal det dog sikres, at dokumentationen er helt på plads. Se mere om sagsbehandlingen ved indstilling i denne info-film.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Kontakt Arbejdsfastholdelse

Åbningstider:
Åbningstider og telefontider

Tlf: 64 74 70 59 #1

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.