icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan komme til at arbejde – hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan kommunen tilkende dig førtidspension. Har du højst fem år til folkepensionsalderen, så har du mulighed for at ansøge kommunen om særlig førtidspension – også kaldet seniorførtidspension.

 • Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

  Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling el.lign.

  For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

 • Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

  Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

 • Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du har søgt om det senest 31. december 2019. Det er en betingelse, at du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

  Det er et krav, at:

  • du har højst fem år til folkepensionsalderen
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
  • det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

  Du kunne indtil 1. januar 2020 søge om seniorførtidspension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorførtidspension. Når du har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for at søge om seniorførtidspension. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, du allerede har for at kunne have et job.

  Har du søgt om seniorførtidspension inden 1. januar 2020 og endnu ikke fået en afgørelse, behandler kommunen din ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension. Du kan også vælge, at kommunen i stedet skal behandle din ansøgning efter de nye regler om seniorpension, der trådte i kraft 1. januar 2020.

  Kommunen må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle din arbejdsevne, som led i at den behandler din ansøgning om seniorførtidspension.

  For at få seniorførtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

  Når du har fået tilkendt seniorførtidspension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som andre førtidspensionister.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorførtidspension.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Seniorpension

 • Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

  Det er krav, at:

  • du har højst seks år til folkepensionsalderen
  • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

  Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension.

  Du kan dokumentere din beskæftigelse med oplysninger om indbetalinger til ATP Livslang Pension.

  For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

 • Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

  Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

  Månedligt  beløb for seniorpension før skat:

  • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
  • hvis du er gift/samlevende 16.229 kr. (2020) 
  Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

  Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen kan se, at du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 212.360 kr. om året (2020).

  Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte kommunen.

  Du skal også kontakte kommunen for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 212.360 kr. om året (2020).

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Job med løntilskud for førtidspensionister

 • Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.  

 • Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

 • For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende skånejobbet.

 • Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

  Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

 • Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk