icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Landbrugsmedarbejder til Stougaard Landbrug v/ Hans Jørgen Stougaard

Jobbet

Til besættelse senest 1. november.

 • Det er udelukkende staldarbejde hos malkekvæg og kalve af racen Jersey
 • Det er fysisk arbejde, men ikke fysisk hårdt, idet der er maskiner til hjælp
 • Køre minilæsser med foder, strøelse, osv.
 • Vaske drikkeskåle af hos kalvene
 • Skubbe foder ind i trugene
 • Køre strøelse ind i kalvebåsene
 • Skrabe/vaske båsene

Arbejdstid

 • Flexjob – 10-15 ugentlige effektive timer
 • Der arbejdes desuden hver tredje weekend.

Kvalifikationer

 • Behøver ikke at have en landbrugsbaggrund, blot interesse for at arbejde med dyr
 • Skal kunne arbejde selvstændigt (kunne gå alene med opgaverne, men man mødes til pauser)
 • Mødestabil

Ansættelsesforhold

 • Skånehensyn tilgodeses
 • Mødetid efter aftale

Yderligere oplysninger

 • Stougaard Landbrug V/ Hans Jørgen Stougaard. Barløsevej 2, 5610 Assens. 
 • Ansøgning telefonisk på 26 39 17 47

Kontaktpersoner på Jobcenteret

 • Ulla Wikkelsø: Telefon 64 74 69 09
 • Lars Thrane: Telefon 64 74 68 08
 • Bo Antonsen: Telefon 64 74 64 73

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.
 • Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.
 • Andre ansøgere der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.