icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Seniorjobordning

Med et seniorjob er du sikret en ansættelse i kommunen, indtil du kan gå på efterløn. Et seniorjob er som udgangspunkt et almindeligt fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår.

 • Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

 • Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

  Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før din dagpengeret er opbrugt. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

 • For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat indbetale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

  Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

  Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

  Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

  Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Seniorpræmie

Med seniorpræmie kan du skattefrit modtage en præmie på 30.000 kr., hvis du arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at du er nået folkepensionsalderen.

Læs mere om seniorpræmie på Borger.dk/seniorpræmie