icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Småjob

Selv få ordinære løntimer kan øge din motivation og give dig fornyet tro på at få et fast arbejde og muligheden for at forsørge dig selv. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan også hjælpe med at sikre, at du som kontanthjælpsmodtager ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Småjob er typisk henvendt til dig, der modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse og ikke er helt klar til et ordinært fuldtidsarbejde.
Arbejdsopgaverne kan være inden for alle områder og brancher, men typisk kan det handle om: serviceopgaver, pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning, mindre håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde eller kundebetjening mv.

Læs mere i det printvenlige fakta ark.