icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Info til studerende

Hvis du er studerende, kan du som hovedregel ikke få uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse – heller ikke hvis du befinder dig mellem to studieforløb.

Har du f.eks. søgt om optagelse på en videregående uddannelse, bliver du stadig betragtet som studerende, uagtet at du ikke får SU i juli og august. Du kan eventuelt have mulighed for at søge om SU-lån.

Reglen gælder også, hvis du har afsluttet en ungdomsuddannelse eller et grundforløb og har fået en læreplads fra f.eks. 1. august eller 1. september.

Ved afslag på optagelse eller læreplads

Hvis du ikke bliver optaget på den videregående uddannelse eller finder læreplads, kan du søge uddannelseshjælp efter endt karensperiode. Du skal være opmærksom på, at hjælpen udbetales månedsvis bagud.

Du skal stille dig til rådighed ved at rette henvendelse til Jobcentret på tlf. 64747059 og bestille en tid til visitationssamtale i Ungeenheden.

Visitationssamtaler foregår i Ungeenheden, Mulighedernes Hus, Søndergade 99, (indgang fra gården), 5620 Glamsbjerg.

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp til forsørgelse, skal du stå til rådighed for arbejde eller uddannelse. Du vil blive aktiveret efter din henvendelse om uddannelseshjælp.

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få uddannelseshjælp i ferieperioden.

Særlige regler for forsørgere under 30 år.

Hvis du er under 30, er enlig og har børn, kan du være berettiget til et behovsbestemt beløb, hvis du er mellem to uddannelser.

Kontakt Team Kontanthjælp for at søge.

Kontakt Team Kontanthjælp for yderligere information.

Har du i øvrigt spørgsmål, kan Team Kontanthjælp kontaktes på telefon 64 74 75 15.

Venlig hilsen
Borgerservice, Ydelse.

Kontakt Borgerservice hovednummer

Åbningstider:
mandag 10.00 - 15.00
tirsdag 10.00 - 15.00
onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
fredag 10.00 - 13.00

Tlf: 64 74 74 74

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.