icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Info til studerende

Hvis du er studerende, kan du som hovedregel ikke få uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse – heller ikke hvis du befinder dig mellem to studieforløb.

Har du f.eks. søgt om optagelse på en videregående uddannelse, bliver du stadig betragtet som studerende, uagtet at du ikke får SU i juli og august.

Reglen gælder også, hvis du har afsluttet en ungdomsuddannelse eller et grundforløb og har fået en læreplads eller skal starte skolepraktik fra f.eks. 1. august eller 1. september.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse, og du ikke har opbrugt din ret til SU lån i indeværende år, kan du have mulighed for at optage et SU-lån. Du kan undersøge dine muligheder på www.su.dk/su-laan

Ved afslag på optagelse på uddannelse eller læreplads

Hvis du ikke bliver optaget på den videregående uddannelse eller finder læreplads, kan du søge om hjælp til forsørgelse, når du har fået besked om, at du ikke er optaget.

Hvis du er over 30 år, skal stille dig til rådighed ved at møde personligt op i Jobcentret, Nørregade 42, Glamsbjerg.

Hvis du er under 30 år, skal du stille dig til rådighed ved at rette henvendelse til Jobcentret på tlf. 64747059 og bestille en tid til visitationssamtale i Ungeenheden.

Tilbud efter Beskæftigelsesloven eller Integrationsloven

Hvis du er berettiget til hjælp til forsørgelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i tilbud efter Beskæftigelsesloven eller Integrationsloven.
Hvis du ønsker at holde ferie, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få hjælp til forsørgelse i ferieperioden.

Særlige regler for enlige forsørgere under 30 år

Hvis du er under 30, er enlig og har barn, kan du være berettiget til behovsbestemt hjælp til forsørgelse, selvom du er mellem to uddannelser.
Du skal stille dig til rådighed ved at kontakte Jobcentret på tlf. 64 74 70 59 og bestille en tid til en visitationssamtale i Ungeenheden.

Visitationssamtaler foregår i Ungeenheden, Mulighedernes Hus, Søndergade 99, (indgang fra gården), 5620 Glamsbjerg.

Kontakt Team Kontanthjælp for yderligere information

Har du i øvrigt spørgsmål, kan Team Kontanthjælp kontaktes på telefon 64 74 75 15.
Telefontid mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 12.30 samt fredag fra kl. 10 til kl. 13.

Venlig hilsen
Team Kontanthjælp samt Stab og Ydelse

Kontakt Borgerservice hovednummer

Åbningstider:
mandag 10.00 - 15.00
tirsdag 10.00 - 15.00
onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
fredag 10.00 - 13.00

Tlf: 64 74 74 74

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.