icon-Job-og-ledighed

Job og ledighed

Dagpenge og jobsøgning i udlandet

Du kan i nogle tilfælde få dine arbejdsløsheds­dagpenge med til et EØS-land, Færøerne og Schweiz

 • Du har mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra din danske a-kasse med til udlandet i op til tre måneder, hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

  Betingelserne er, at:

  • Du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • Du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
  • Du er medlem af en a-kasse.
  • Du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du rejser.
  • Du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst fire uger før den planlagte rejsedato.
  • Du har søgt om et særligt dokument – PD U2 – før du rejser, dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato.

  Du kan få dispensation fra kravet om fire ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

  • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
  • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
  • Du skal ikke opfylde fire ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.
 • Et særligt dokument giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din a-kasse udstede dokumentet PD U2.

 • Med dokumentet PD U2 har du ret til dagpenge i den periode, som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, senest syv dage efter den startdato, der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen.

 • I den periode, du modtager danske dagpenge i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde.

 • Hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land, Færøerne eller Schweiz, bliver dine dagpenge udbetalt af din danske a-kasse.

 • Finder du ikke arbejde i det andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden fristen på tre måneder udløber. Fristen fremgår af det dokument PD U2, som a-kassen har udstedt til dig.

 • EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

  EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk