icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Socialområdet

Aktuel status i Corona-perioden.

12.05.2021

Ophævelse af besøgsrestriktioner

Borgmesteren har truffet beslutning om, at beslutningen om restriktioner for besøgendes adgang til botilbud på socialområdet af 22. april 2021 ophæves med øjeblikkelig virkning.

 

 

22.04.2021

Påbud om restriktioner for besøgendes adgang til botilbud i Assens Kommune (COVID-19)

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. april i medfør af epidemilovens § 29, stk. 1 og efter høring af Epidemikommissionen, påbudt Assens Byråd omgående for en periode på 4 uger at fastsætte restriktioner for besøgendes adgang til en række bestemte botilbud. Læs mere i borgmesterbeslutningen: 

 

01.03.2021

Borgmesterbeslutning vedrørende aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Borgmesteren har truffet borgmesterbeslutninger vedrørende forlængelse af omlægning af tilbud til borgere på aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

 

08.01.2021

Borgmesterbeslutning vedr. aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftede borgmesterbeslutninger vedrørende omlægning af tilbud til borgere på aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

 

22.12.2020

Beboere på sociale tilbud får nu bedre muligheder for at modtage besøg

Social- og indenrigsminister Astrid Krag lemper nu besøgsrestriktionerne på de sociale tilbud. Det betyder bl.a, at beboere på sociale tilbud, hvor der er restriktioner, kan få udpeget yderligere én særlig person, som vil have adgang til at komme på besøg indendørs.

I langt de fleste kommuner er der lige nu indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud med borgere i risikogruppen. I dag lempes restriktionerne, så beboere kan få udpeget en særlig nær pårørende, som må komme på besøg indendørs.

Dermed udvides antallet af personer, der kan komme på besøg, da en beboer i forvejen har ret til at få udpeget op til to faste besøgspersoner.

Den særlige nære pårørende, som beboere nu kan få udpeget, kan altid besøge beboeren i eget værelse/bolig.

Tilbuddets ledelse kan beslutte, at de to faste besøgspersoner også må besøge beboerne i værelset/boligen, hvis det vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis borgeren har egen udendørs indgang til værelset/boligen. Der må dog maksimalt være to besøgende ad gangen sammen med beboeren.

Hvis tilbuddets ledelse har indrettet et besøgsrum, kan besøg fra de faste besøgspersoner også foregå her. Er dette heller ikke tilfældet, skal disse besøg ske udendørs.

Der er ikke ændret på mulighederne for at modtage besøg i kritiske situationer. Det betyder, at nære pårørende kan besøge en kritisk syg eller døende person, ligesom forældre eller andre nære pårørende kan besøge et barn under 18 år. Desuden kan nære pårørende besøge en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen ikke forstår og accepterer formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Lempelserne på socialområdet svarer til de lempelser, der også er kommet på ældreområdet på plejehjem og plejecentre m.v. Lempelsen af besøgsrestriktionerne træder i kraft den 21. december kl. 17.

 

12.06.2020

Opdaterede retningslinjer vedrørende besøg på socialområdet og besøg på ældreområdet

 

19.05.2020

 

15.05.2020

Gradvis og kontrolleret genåbning af beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Også på det specialiserede socialområde for voksne arbejdes der med en gradvis og kontrolleret opstart af vores tilbud. Det betyder, at der fra på mandag d.18.5. startes op på en gradvis genåbning, der tager udgangspunkt i lokale løsninger ud fra deres fysiske rammer samt gældende retningslinjer. Således åbner Odensevej §104, BEC Pilevej §103, Lindebjerg Allé og Psykiatricenter Vestervangen §104 gradvist, mens Kompasset og Café Tusindfryd fortsat er lukket.

15.05.2020

Bostederne åbner for besøg i næste uge

Vi glæder os over, at vi nu også kan åbne for besøg på bosteder i Assens Kommune. Det sker fra tirsdag den 19. maj.

Der er mange af jer, der har ventet længe på at se jeres kære, så derfor vil der nok være en ”besøgs-pukkel” her i starten. Det betyder, at du måske ikke kan komme på besøg så tit, som du måske gerne vil eller plejede at være før corona.

Vis hensyn til andre pårørende, der også har savnet at kunne besøge deres kære og følg i øvrigt personalets anvisninger.

Der er en række forholdsregler, personalet og du som pårørende skal tage højde for i forbindelse med besøg.

 • Først og fremmest skal besøget aftales med personalet på forhånd.
 • Derudover skal besøget som udgangspunkt foregå udendørs, og der skal være afstand mellem beboeren og dig som pårørende.

Endelig er det vigtigt at huske, at du skal ikke skal tage på besøg, hvis du er sløj eller syg, og du skal vente til 48 timer efter med at komme på besøg, hvis du har været syg.

Husk også Sundhedsstyrelsens gode råd for at undgå smittespredning – bl.a. nys og host i ærmet og fokus på håndvask/sprit.

Vi skal passe på vores beboere på bostederne.

 

06.04.2020
Styrelsen for Patientsikkerhed og Social og Indenrigsministeriet har påbudt Assens Kommune og alle landets øvrige kommuner, at udstede forbud mod besøgendes adgang til
kommunale- og private plejehjem samt sociale botilbud for børn, unge eller voksne efter servicelovens regler. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere mod sygdom.

18.03.2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 18.03.2020 udstedt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

- - - - -

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Korsvang 80 (107)
 • §85 udekørende/SKP (handicap, psyk, senhjerneskade)
 • Skovvangen
 • Nyholmgården
 • Misbrugscenter​

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: ​

 • Pilevej (103)
 • Odensevej (104)
 • Vestervangen (104)​
 • Aktivitetstilbud på Socialområdet
 • Beskæftigelsestilbud på Socialområdet
 • Cafe Tusindfryd