icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Skoler og dagtilbud

Aktuel information om håndtering af COVID-19 i skoler og dagtilbud

23.03.2021

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark

I aftes landede en række partier på Christiansborg en plan for, hvornår de forskellige dele af Danmark kan åbne igen, hvis smitteudviklingen stadig er under kontrol. Det betyder følgende:

Den 6. april

 • 5. til 8. klasse får lov at møde fysisk op til undervisning hver anden uge. Den enkelte skole melder ud til forældrene, hvordan det kommer til at foregå. Følg med på AULA.
 • Studerende på ungdoms- og voksenuddannelser får lov at møde fysisk op til undervisning hver anden uge.
 • Der åbnes i nogen grad for, at de studerende på videregående uddannelser har lov at komme tilbage noget af tiden.

 

10.03.2021

Genåbning på skoleområdet

I går meldte regeringen ud, at de vil genåbne følgende den 15. marts:

 • 5.-8. klasse: Må mødes én dag om ugen udendørs
 • 9.-10. klasse: Må komme i skole 50 procent af tiden dvs. hver anden uge.
 • Efterskoler mv.: Åbnes helt
 • Afgangselever på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser: Må komme i skole 50 procent af tiden dvs. hver anden uge.
 • Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser: Må møde på skolen én dag om ugen.

I Assens Kommune vil den enkelte skole infomere elever og forældre om, hvordan det konkret kommer til at foregå hos dem.

 

05.02.2021

Forældrebrev vedrørende genåbning for 0. - 4. klasse

 

02.02.2021

Delvis genåbning af skolerne og SFO

Fra på mandag den 8. februar vil der igen være fysisk fremmøde for eleverne i 0.-4. årgang i skole og SFO. Vi arbejder efter, at eleverne i 0.-4. klasse så vidt muligt have en skoledag med det almindelige antal timer på skemaet.

Genåbningen for de yngste vil være med fuldt fysisk fremmøde. Eleverne vil kun være sammen med elever fra egen klasse – også i pauserne - og have få faste lærere, der underviser klassen.

Der vil som hidtil været stort fokus på hygiejne på skolerne. Skolebusserne vil køre til de sædvanlige tidspunkter.

Forældre til skolelever vil blive informere på Aula om genåbningen for 0.-4. klasse. Du er altid velkommen til at kontakte dit barns skole, hvis du har spørgsmål.

Nye krav til forældres brug af mundbind

Det er fremover et krav, at forældre og andre eksterne skal bære mundbind, når de færdes indendørs i skoler, SFO og dagtilbud.

 

Fjernundervisning for elever i 0.-10. klasse til den 28. februar 2020

På baggrund af de stigende smittetal er elever fra 0.-10. klasse foreløbig hjemsendt frem til den 28. februar. Eleverne modtager fjernundervisning derhjemme. Fjernundervisningen kan blandt andet bestå af virtuel undervisning efter instruktion fra læreren og kan eleverne kan bruge bøger, digitale læremidler og andre relevante undervisningsmaterialer. 

Mulighed for nødpasning i skole og SFO

De børn og unge, som har brug for det, har mulighed for at møde fysisk frem til nødpasning på skolen. I nødpasningen i skoletiden vil børnene kunne deltage i fjernundervisningen på samme måde, som hvis de sad derhjemme.

Nødpasning i skolen er for:

 1. Elever i 0.-4. klasse, hvor nødpasning er nødvendigt for at forældrene kan passe deres arbejde. Det kan fx være forældre, der enten ikke er hjemsendt eller arbejder hjemmefra. Det gælder fx forældre, som skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller ikke er hjemsendt fra deres arbejdsplads, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.
 2. Sårbare elever i 0.-10. klasse, som har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Nødpasning i SFO er for de børn, som opfylder en af de to ovenstående kriterier og som i forvejen er tilmeldt SFO.

Har du brug for nødpasning, eller er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er berettiget til at komme i nødpasning, kan du kontakte dit barns skole.

Elever i specialtilbud og sårbare elever er undtaget fra hjemsendelse

Elever på specialskoler og i specialklasserækker er ikke hjemsendt fra skole. Pilehaveskolen og specialklasserne forsætter den almindelige undervisning efter de generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 i skoler. Også Pilehaveskolens SFO er åben.

Elver med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov er også undtaget fra hjemsendelse. Det er blandt andet anbragte elever på institutioner.

Dagtilbuddene holder fortsat åbent

07.01.2021 (Opdateret 12.1.2021)

Dagtilbuddene er åbne, men der er i den kommende tid et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag.

De nye, skærpede tiltag i dagtilbuddene for at mindske smitten betyder, at:

 • Pasning af børnene foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt.
 • Aflevering og afhentning af børn skal så vidt muligt foregå udendørs, og der skal holdes en afstand på 2 meter til andre
 • Assens Kommune stiller krav om, at forældre skal bære mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor. Det gælder uanset, om det er i dagplejen, vuggestuen eller i børnehaven.
 • Rengøringen øges i dagtilbuddene.

Assens Kommune understreger, at forældre kan få deres børn passet, såfremt de ikke har mulighed for at passe dem derhjemme.

I Assens Kommune følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med de seneste informationer på skole- og dagtilbudsområdet.

Herunder har vi samlet nogle af de spørgsmål, du som forældre kan mangle svar på om håndtering af COVID-19 i dit barns dagtilbud eller skole.

Restriktioner og retningslinjer

 • Skolerne har derfor iværksat nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Nødundervisningen skal så vidt muligt svare til den almindelige undervisning. Nødundervisningen kan eksempelvis bestå af forskellige former for fjernundervisning, for eksempel kan læreren give eleven hjemmeopgaver med bøger og materialer i hjemmet eller opgaverne kan løses i grupper med andre fra klassen via digitale læremidler.

 • Aflevering og afhentning af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave skal så vidt muligt foregå udendørs.

  Det er et krav, at forældre og andre eksterne skal bære mundbind, når de færdes indendørs i skoler, SFO og dagtilbud.

 • Børn op til 12 år behøver ikke at bære mundbind. For børn på 12 år og opefter kan der være situationer, hvor der skal bæres mundbind, når skolerne åbner op igen. Det gælder f.eks. på vej til idræt, når børnene bevæger sig indendørs i hallen eller når de skal på et offentligt bibliotek.

  Er du i tvivl om brugen af mundbind på dit barns skole, kan du altid kontakte skolelederen eller dit barns kontaktlærer.

 • Forældrebetalingen til dagtilbud bliver ikke tilbagebetalt, selvom du holder dit barn hjemme. Der er alene tale om en opfordring fra sundhedsmyndighederne om at holde børn hjemme, hvis det er muligt.

 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke i skoler eller dagtilbud.

 • Myndighederne anbefaler, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, SFO og lignende aflyses frem til den 28. februar 2021.

 • Alle forældreaktiviteter er foreløbigt aflyst.

  I helt særlige tilfælde kan en skole-hjem-samtale afholdes under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hygiejne og afstand.

 • Man bør holde sig til at se få mennesker og primært sin egen husstand. Man bør ikke samles mere end 5 personer. Legeaftaler bør være med få andre børn og gerne de samme børn, som barnet til daglig er sammen med. Leg helst udenfor for at mindske risikoen for smitte.

  Det anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inkl. egen husstand. 

  Alle bør begrænse deres sociale omgangskreds til fem personer ud over dem, der er i skolen, i dagtilbuddet eller på sin arbejdsplads.  Alle aktiviteter i dagtilbud og skoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Alle sociale arrangementer såsom fester er dog foreløbigt aflyst.

Hverdagen og bekæmpelse af COVID-19

 • Alle dagtilbud og skoler følger Sundhedsstyrelsens vejledninger nøje for at reducere smittespredning. Det handler særligt om:

  • At isolere personer med symptomer på COVID-19. Alle med symptomer skal blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
  • At sikre god hygiejne med hyppig håndvask, hoste i ærmet og rengøring af kontaktflader.
  • At mindske kontakten til hinanden med mere afstand og faste grupper.

  Her er nogle eksempler på, hvad disse retningslinjer betyder i hverdagen:

  • Legetøj, der ikke kan gøres rent, er gemt væk.
  • Der bliver vasket eller sprittet hænder, når man kommer om morgenen og i løbet af dagen.
  • Tastaturer og andet udstyr bliver ofte gjort rent.
  • Når det er muligt, holder børn og voksne minimum 1 meters afstand –forældre holder 2 meters afstand, når de afleverer og henter børn.
  • Børnene opholder sig så vidt muligt i de samme, mindre grupper hele dagen.
 • Opstår der en situation, hvor et barn eller en medarbejder i et dagtilbud eller en skole er smittet med COVID-19, har dagtilbud og skoler i kommunen en samlet plan for, hvordan udbruddet skal håndteres.

  Dagtilbuddet eller skolen vil få hjælp fra kommunens sundhedsberedskab til at afdække og opspore nære kontakter, og forældrene til de berørte børn vil blive informeret om, at der er et coronatilfælde.

 • Lige nu er de fleste skoleelever hjemsendt. Dagtilbuddene er åbne. Når den fysiske undervisning genoptages gælder følgende retningslinjer. 

  Børn må komme i dagtilbud/skole, når de er raske og ikke har symptomer på sygdom. Hvis der er symptomer på sygdom, f.eks. forkølelse, hoste, hovedpine, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer eller feber, skal barnet holdes hjemme.

  Hvis dit barn får symptomer på sygdom, mens det er i dagtilbud eller i skole, skal det hurtigst muligt hjem og blive der. Har barnet har symptomer på COVID-19, skal barnet holde sig isoleret og må ikke ses med andre uden for husstanden. Dette gælder indtil barnet er blevet testet og har været svar på test.

  Hvis barnet er testet positiv, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er testen negativ, kan barnet komme tilbage i skole igen, når barnet er symptomfri. Børn uden symptomer kan komme tilbage i dagtilbud eller skole igen, så snart de har ét negativt testsvar.  

 • Dit barn må ikke komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden har fået påvist COVID-19, eller hvis barnet er nær kontakt til en smittet person. Børn, som har været i kontakt med en coronasmittet person, anbefales at blive testet og ikke møde fysisk op i skolen/ dagtilbuddet. Barnet må ikke lege med eller ses med andre børn eller personer uden for husstanden eller gå på indkøb mm. Det er dog i orden at gå en tur med god afstand til andre.

  Hvis dit barn er nær kontakt til en smittet i eller uden for hjemmet, skal barnet testes to gange. Den anden test skal foretages to dage efter første test, selvom første test er negativ. I perioden op til anden test og efter testen er taget, må barnet godt komme i dagtilbud og skole, såfremt første test var negativ, og barnet ikke har symptomer.

  Man kan undlade at teste børn under 12 år, fordi det kan opleves ubehageligt for dem. Hvis I som forældre vælger ikke at få jeres barn testet, skal barnet holdes hjemme i 7 dage efter hjemsendelsen.

 • Bor dit barn i husstand med en person, der er i særlig risiko i forhold til COVID-19, og er du utryg ved at sende barnet i dagtilbud/skole, bør du tage kontakt til egen læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det gælder også, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn selv tilhører en risikogruppe.

  Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

 • Børn opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis det har været på rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser grundet COVID-19. (orange rejsevejledning)

  Udenrigsministeriet opdaterer løbende deres rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

  Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens barnet og familien opholder sig i landet, behøver barnet ikke til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Barnet opfordres til at blive teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til et negativt prøvesvar. Efter et negativt prøvesvar kan barnet igen komme i dagtilbud/skole.

  Hvis barnet har opholdt sig i en region, hvor smittetallet under opholdet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, opfordres barnet tilsvarende til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar.

Private skoler og institutioner

 • Det er de samme regler og retningslinjer, der gælder på fri- og privatskoler som på folkeskolerne. 

 • De sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, rengøring og adfærd i dagtilbud gælder også i de private pasningsordninger. Det er dog den ansvarlige for tilbuddet eller bestyrelsen på stedet, som beslutter, hvordan hverdagen skal organiseres.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du er som forælder altid velkommen til at tage kontakt til lederen af dit barns institution, skolelederen eller dit barns kontaktlærer, hvis du har spørgsmål.
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nogle materialer målrettet dagtilbud og skoler. Du kan finde materialerne på https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Assens Kommune følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Du kan læse mere om retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Du kan også holde dig orienteret på: