icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Skoler og dagtilbud

De særlige COVID-19 restriktionerne for dagtilbud og skoler er lempet. Dagtilbud og skoler følger forsat Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning:

 • Isolation af smittede personer med fokus på at bryde smittekæder gennem brug af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing
 • Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt kontakt, hosteetikette, afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer
 • Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter

Dagtilbud og skoler er ikke omfattet af de generelle afstandsanbefalinger.

Assens Kommune følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger.

Herunder har vi samlet nogle af de spørgsmål, du som forældre kan mangle svar på om håndtering af COVID-19 i dit barns dagtilbud eller skole.

Spørgsmål og svar

 • Nej, der er ikke længere noget krav om mundbind i dagtilbud og skoler.

 • Alle elever fra og med 12 år opfordres kraftigt til at blive testet, så de møder ind et negativt testsvar, som er højst 72 timer gammelt, dog ikke mere end to gange ugentligt. Både hurtigtest og PCR-test er gyldige testmetoder.

  Der er tale om en opfordring til test, og det vil ikke være et krav, at jeres barn kan fremvise et negativt testsvar/coronapas, når barnet møder op på skolen eller i fx en klub efter skoletid. Test er et vigtigt element i genåbningen. Vi håber og appellerer til, at I som forældre bakker op om og sørger for, at jeres barn bliver testet.

 • Hvis dit barn er 12 år og derover kan eleven blive testet på skolen. Assens Kommune har uddannet en række podere, som kommer ud på skolerne og gennemfører test af personalet samt afgangselever og elever på 12 år og opefter. Der er tale om kviktest, hvor resultatet foreligger efter 15 min. Vi anvender næseborstest, hvor podepinden ikke skal så langt op i næsen.

  Før dit barn bliver testet, er det vigtigt, at enten I som forældre eller forældremyndighedsindehavere har givet samtykke til test, hvis barnet er under 15 år. Der ligger samtykkeerklæringer på Aula, som I skal udfylde, hvis jeres barn følger opfordringen til at blive testet.

  Er dit barn fyldt 15 år, kan det selv give samtykke til test. Såfremt dit barn henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke.

  Der er også mulighed for at blive testet i en af de mange pop-op teststationer i kommunen. I kan finde adresser og åbningstider her: https://www.assens.dk/borger/information-om-coronacovid-19/hvor-og-hvornaar-kan-jeg-blive-testet-for-covid-19-corona/

 • Opstår der en situation, hvor et barn eller en medarbejder i et dagtilbud eller en skole er smittet med COVID-19, har dagtilbud og skoler i kommunen en samlet plan for, hvordan udbruddet skal håndteres.

  Dagtilbuddet eller skolen vil få hjælp fra kommunens sundhedsberedskab til at afdække og opspore nære kontakter, og forældrene til de berørte børn vil blive informeret om, at der er et coronatilfælde.

 • Hvis dit barn bliver hjemsendt som nær kontakt til en smittet i skolen, vil skolen sørge for at iværksætte nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Nødundervisningen skal så vidt muligt svare til den almindelige undervisning. Nødundervisningen kan eksempelvis bestå af forskellige former for fjernundervisning, for eksempel kan læreren give eleven hjemmeopgaver med bøger og materialer i hjemmet eller opgaverne kan løses i grupper med andre fra klassen via digitale læremidler.

 • Børn må komme i dagtilbud/skole, når de er raske og ikke har symptomer på sygdom. Hvis der er symptomer på sygdom, f.eks. forkølelse, hoste, hovedpine, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer eller feber, skal barnet holdes hjemme.

  Hvis dit barn får symptomer på sygdom, mens det er i dagtilbud eller i skole, skal det hurtigst muligt hjem og blive der. Har barnet har symptomer på COVID-19, skal barnet holde sig isoleret og må ikke ses med andre uden for husstanden. Dette gælder indtil barnet er blevet testet og har været svar på test.

  Hvis barnet er testet positiv, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er testen negativ, kan barnet komme tilbage i skole igen, når barnet er symptomfri. Børn uden symptomer kan komme tilbage i dagtilbud eller skole igen, så snart de har ét negativt testsvar.  

 • Er dit barn sendt hjem som nær kontakt, behøver I som forældre og resten af husstanden ikke isolere jer i hjemmet, hvis I kan undgå tæt kontakt og holde god afstand til barnet i hjemmet, som er nær kontakt. Det er først jeres barn bliver testet positiv, at I og øvrige familiemedlemmer i husstanden skal isolere jer og testes som nære kontakter.

  Hvis I ikke kan holde god afstand til barnet, kan én forældre isolere sig med barnet i hjemmet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt for de øvrige personer i husstanden at undgå tæt kontakt til den nære kontakt, anbefales det, at husstanden går i selvisolation sammen i den pågældende periode, dvs. indtil barnet som er nær kontakt har fået andet negative testsvar og må ophæve selvisolationen. Så vidt det er muligt, bør der i perioden fortsat undgås tæt kontakt i husstanden og generelt være skærpet opmærksom på hygiejne, udluftning og rengøring.

   

 • Dit barn må ikke komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden har fået påvist COVID-19, eller hvis barnet er nær kontakt til en smittet person. Børn, som har været i kontakt med en coronasmittet person, anbefales at blive testet to gange og må ikke møde fysisk op i skolen/ dagtilbuddet. Barnet må ikke lege med eller ses med andre børn eller personer uden for husstanden eller gå på indkøb mm. Det er dog i orden at gå en tur med god afstand til andre.

  Hvis dit barn er nær kontakt til en smittet i eller uden for hjemmet, skal barnet testes to gange. Første test skal tages tidligst 4 dage efter kontakten til den smittede person. Den anden test skal foretages to dage efter første test, selvom første test er negativ.

  Selvisolationen kan ophæves efter det sidste negative testsvar, og barnet kan igen komme i dagtilbud/skole.

  Man kan undlade at teste børn under 12 år, fordi det kan opleves ubehageligt for dem. Hvis I som forældre vælger ikke at få jeres barn testet, skal barnet holdes hjemme i 7 dage efter hjemsendelsen.

 • Bor dit barn i husstand med en person, der er i særlig risiko i forhold til COVID-19, og er du utryg ved at sende barnet i dagtilbud/skole, bør du tage kontakt til egen læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det gælder også, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn selv tilhører en risikogruppe.

  Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

 • Der gælder de samme regler for børn og elever i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Anbefalinger beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Du kan læse i aktuelle anbefalinger for test og isolation, når du rejser til eller via Danmark på coronasmitte.dk.

 • Det er de samme regler og retningslinjer, der gælder på fri- og privatskoler som på folkeskolerne. 

 • De sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, rengøring og adfærd i dagtilbud gælder også i de private pasningsordninger. Det er dog den ansvarlige for tilbuddet eller bestyrelsen på stedet, som beslutter, hvordan hverdagen skal organiseres.

Aktuel information om håndtering af COVID-19 i skoler og dagtilbud

 

05.08.2021

Husk at blive testet inden skolestart

Med 4 dage til et nyt skoleår er det tid til at spidse blyanterne, og finde skoletaske og madkasserne frem igen. Men for elever på 12 år og derover, medarbejdere og besøgende forældre er det også tid til at få taget en coronatest, inden skolerne åbner på mandag.

Opfordringen fra sundhedsmyndighederne om to ugentlige test ved fysisk fremmøde i skolen er nemlig fortsat gældende.

Det betyder, at alle elever der er 12 år og derover, medarbejdere og besøgende forældre opfordres til at lade sig teste inden skolestart og to gange ugentligt. Det kan ske ved en kviktest eller en PCR-test.

Ifølge sundhedsmyndighederne bør en kviktest være gennemført inden for de seneste 72 timer og en PCR-test inden for de seneste 96 timer inden skolestart.

Undtagelser

Opfordringen om at lade sig teste gælder IKKE dig, hvis du:

 • er under 12 år,
 • er færdigvaccineret
 • har påbegyndt et vaccinationsforløb mod COVID-19 for mindst 14 dage siden
 • har dokumentation for undtagelse af test udleveret af kommunernes borgerservicecentre
 • tidligere har fået bekræftet smitte med COVID-19 ved en PCR-test for COVID-19, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel

 

 

04.05.2021

Coronastatus: Yderligere genåbning på torsdag d. 6. maj

Her får du den seneste opdatering om corona-situationen i Assens Kommune. Få et overblik over, hvad der åbner på torsdag den 6. maj, et overblik over testmuligheder samt en smittestatus.

Genåbning på torsdag

Regeringen og et flertal af Folketingets partier er natten til tirsdag blevet enige om den næste fase af samfundets genåbning. Herunder får du et overblik over, hvordan genåbningen kommer til at se ud:

 • Alle elever i grundskolerne kan nu vende tilbage på fuld tid.
 • Alle elever på erhvervsuddannelser kan vende tilbage på fuld tid.
 • Alle afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser kan vende tilbage på fuld tid.

 

04.05.2021

Ny aftale om yderligere genåbning

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark. Partierne er bl.a. enige om, at alle børn og unge skal hurtigt tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

 

30.04.2021

Nedlukning af Assens Sogn ophæves

Assens Kommune ophæver nu nedlukningen af Assens Sogn, der har været lukket ned siden i mandags. De nye grænseværdier for, hvornår sogne- og kommuner skal lukke ned, er trådt i kraft fra i dag, fredag den 30 april.

 

20.04.2021

Mere fremmøde på vej for skoleeleverne i Assens Kommune

Fra i morgen må eleverne i 5.-8. klasse mødes til udendørs undervisning i de uger, hvor de ikke har undervisning indenfor på skolen. Samtidig må afgangselever møde til indendørs undervisning 80 pct. af tiden. Det sker som et led i den nationale genåbning af skolerne, og genåbningen vil trinvist blive implementeret i Assens Kommune fra på mandag.

 

16.04.2021

Hvad åbner op på skoleområdet?

Afgangseleverne i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må have 80 procent fremmøde, mens erhvervsuddannelser nu kan genåbne helt. 

5.-8.-klasses elever får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Den enkelte skole informerer om, hvordan fremmødet praktisk kommer til at foregå.

Studerende på videregående uddannelser må have 30 procent fremmøde.

 

23.03.2021

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark

I aftes landede en række partier på Christiansborg en plan for, hvornår de forskellige dele af Danmark kan åbne igen, hvis smitteudviklingen stadig er under kontrol. Det betyder følgende:

Den 6. april

 • 5. til 8. klasse får lov at møde fysisk op til undervisning hver anden uge. Den enkelte skole melder ud til forældrene, hvordan det kommer til at foregå. Følg med på AULA.
 • Studerende på ungdoms- og voksenuddannelser får lov at møde fysisk op til undervisning hver anden uge.
 • Der åbnes i nogen grad for, at de studerende på videregående uddannelser har lov at komme tilbage noget af tiden.

 

10.03.2021

Genåbning på skoleområdet

I går meldte regeringen ud, at de vil genåbne følgende den 15. marts:

 • 5.-8. klasse: Må mødes én dag om ugen udendørs
 • 9.-10. klasse: Må komme i skole 50 procent af tiden dvs. hver anden uge.
 • Efterskoler mv.: Åbnes helt
 • Afgangselever på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser: Må komme i skole 50 procent af tiden dvs. hver anden uge.
 • Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser: Må møde på skolen én dag om ugen.

I Assens Kommune vil den enkelte skole informere elever og forældre om, hvordan det konkret kommer til at foregå hos dem.

 

05.02.2021

Forældrebrev vedrørende genåbning for 0. - 4. klasse

 

02.02.2021

Delvis genåbning af skolerne og SFO

Fra på mandag den 8. februar vil der igen være fysisk fremmøde for eleverne i 0.-4. årgang i skole og SFO. Vi arbejder efter, at eleverne i 0.-4. klasse så vidt muligt have en skoledag med det almindelige antal timer på skemaet.

Genåbningen for de yngste vil være med fuldt fysisk fremmøde. Eleverne vil kun være sammen med elever fra egen klasse – også i pauserne - og have få faste lærere, der underviser klassen.

Der vil som hidtil været stort fokus på hygiejne på skolerne. Skolebusserne vil køre til de sædvanlige tidspunkter.

Forældre til skolelever vil blive informere på Aula om genåbningen for 0.-4. klasse. Du er altid velkommen til at kontakte dit barns skole, hvis du har spørgsmål.

Nye krav til forældres brug af mundbind

Det er fremover et krav, at forældre og andre eksterne skal bære mundbind, når de færdes indendørs i skoler, SFO og dagtilbud.

 

Fjernundervisning for elever i 0.-10. klasse til den 28. februar 2020

På baggrund af de stigende smittetal er elever fra 0.-10. klasse foreløbig hjemsendt frem til den 28. februar. Eleverne modtager fjernundervisning derhjemme. Fjernundervisningen kan blandt andet bestå af virtuel undervisning efter instruktion fra læreren og kan eleverne kan bruge bøger, digitale læremidler og andre relevante undervisningsmaterialer. 

Mulighed for nødpasning i skole og SFO

De børn og unge, som har brug for det, har mulighed for at møde fysisk frem til nødpasning på skolen. I nødpasningen i skoletiden vil børnene kunne deltage i fjernundervisningen på samme måde, som hvis de sad derhjemme.

Nødpasning i skolen er for:

 1. Elever i 0.-4. klasse, hvor nødpasning er nødvendigt for at forældrene kan passe deres arbejde. Det kan fx være forældre, der enten ikke er hjemsendt eller arbejder hjemmefra. Det gælder fx forældre, som skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller ikke er hjemsendt fra deres arbejdsplads, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.
 2. Sårbare elever i 0.-10. klasse, som har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Nødpasning i SFO er for de børn, som opfylder en af de to ovenstående kriterier og som i forvejen er tilmeldt SFO.

Har du brug for nødpasning, eller er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er berettiget til at komme i nødpasning, kan du kontakte dit barns skole.

Elever i specialtilbud og sårbare elever er undtaget fra hjemsendelse

Elever på specialskoler og i specialklasserækker er ikke hjemsendt fra skole. Pilehaveskolen og specialklasserne forsætter den almindelige undervisning efter de generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 i skoler. Også Pilehaveskolens SFO er åben.

Elver med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov er også undtaget fra hjemsendelse. Det er blandt andet anbragte elever på institutioner.

Dagtilbuddene holder fortsat åbent

07.01.2021 (Opdateret 12.1.2021)

Dagtilbuddene er åbne, men der er i den kommende tid et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag.

De nye, skærpede tiltag i dagtilbuddene for at mindske smitten betyder, at:

 • Pasning af børnene foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt.
 • Aflevering og afhentning af børn skal så vidt muligt foregå udendørs, og der skal holdes en afstand på 2 meter til andre
 • Assens Kommune stiller krav om, at forældre skal bære mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor. Det gælder uanset, om det er i dagplejen, vuggestuen eller i børnehaven.
 • Rengøringen øges i dagtilbuddene.

Assens Kommune understreger, at forældre kan få deres børn passet, såfremt de ikke har mulighed for at passe dem derhjemme.

I Assens Kommune følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med de seneste informationer på skole- og dagtilbudsområdet.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du er som forælder altid velkommen til at tage kontakt til lederen af dit barns institution, skolelederen eller dit barns kontaktlærer, hvis du har spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nogle materialer målrettet dagtilbud og skoler. Du kan finde materialerne på https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Assens Kommune følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Du kan læse mere om retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Du kan også holde dig orienteret på: