icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Skoler og dagtilbud

Aktuel status i Corona-perioden.

De ældste elever er nu også vendt tilbage til skolen. Det betyder, at der nu er åbent for:

  • Dagpleje, vuggestuer og børnehaver
  • 0-10. klasse, herunder 10. klasse udbudt af erhvervsskoler
  • Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin.
  • SFO, fritidshjem og klub for alle klassetrin
  • Alle ungdomsskolens aktiviteter for elever i 0.-10. klasse

Alle skoler i Assens Kommune er blevet klar til genåbningens fase 2. Enkelte skoler har lånt ekstra lokaler og fået sat ekstra toiletter og håndvaske op for at kunne overholde de sundhedsmæssige retningslinjer om en meters afstand og god håndhygiejne. Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men der er stadig tale om nødundervisning. Undervisningen kan i den forbindelse finde sted uden for skolen f.eks. ude i naturen.

Selvom der er kommet nye retningslinjer for både dagtilbud og skole, holder vi fast i nogle af de gode vaner fra fase 1 for at mindste smittespredningen. Når forældre afleverer deres børn, er der forsat fokus på, at der som udgangspunkt afleveres udenfor, og at for mange voksne ikke samler sig ved indgangene til dagtilbuddet eller skolen.

Alle dagtilbud og skoler følger Sundhedsstyrelsens vejledninger nøje for at reducere smittespredning. Det gælder bl.a. instrukser for håndvask og adfærd omkring at holde afstand. Der er desuden fokus på omhyggelig rengøring f.eks. rengøres kontaktflader flere gange om dagen.  

Ofte stillede spørgsmål  

Der kan være mange spørgsmål i forhold til smitte med Covid19. Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, man som forældre kan stå med.

Hvornår må børn og elever komme i institution/skole?

Børn må komme i dagtilbud/skole, når de er raske og ikke har symptomer på sygdom. Hvis der er symptomer på sygdom, f.eks.: forkølelse, hoste, hovedpine, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer eller feber, skal barnet holdes hjemme.
Hvis dit barn får symptomer på sygdom, mens det er i dagtilbud eller i skole, skal det hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter det har haft de sidste symptomer. Herefter må barnet komme i dagtilbud eller i skole igen.

Må mit barn komme i daginstitution/skole, hvis en person i vores husstand har COVID-19?

Dit barn må ikke komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden har fået påvist Corona. Børn og elever med coronasmittede familiemedlemmer skal altså ikke møde fysisk op i skole og dagtilbud, men modtage fjernundervisning.

Må børn komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden er i særlig risiko?

Bor barnet i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan det godt komme i daginstitution eller skole. Der er fastlagt retningslinjer for, hvem der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn tilhører en risikogruppe, så kontakt din læge og få en konkret og individuelt vurdering. Det er ligeledes egen læge, der vurderer og henviser til test for Covid19.

Hvor kan jeg få mere at vide

Du er som forælder altid velkommen til at tage kontakt til lederen af dit barns institution, skolelederen eller dit barns kontaktlærer, hvis du har spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nogle vejledninger, som vi følger.

Du kan læse mere om retningslinjerne her:

Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbningen af institutioner og skoler

Du kan også holde dig orienteret på:

www.coronasmitte.dk

www.assens.dk/corona

www.facebook.dk/assenskommune