icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Skoler og dagtilbud

Aktuel information om tiltag for at mindske corona i dagtilbud og skoler.

29. oktober 2020

Ingen ændringer for dagtilbud og skoler

De nye regler og retningslinjer som blev meldt ud på pressemødet den 23. oktober fra Statsminister Mette Frederiksen giver ikke de store ændringer for hverdagen i skoler, børnehaver, vuggestuer eller dagplejen.

Det er forsat retningslinjerne fra 1. august samt restriktionerne om at aflyse sociale arrangementer og lejrture mv., der er gældende.

Det nye er, at pædagoger og lærere kan nu bære visir, hvis de ønsker det. Men der er ikke krav om brug af mundbind, når man afleverer eller henter sit barn, medmindre den enkelte institution har meldt andet ud til forældrene. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i skoler eller dagtilbud, og der vil ikke blive indført små legegrupper som i foråret.

I Assens Kommune følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger.  

 

28. september 2020

Det anbefales, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses.

Anbefalingen gælder også arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

17. august 2020

Et nyt skoleår er i gang og alle børn i dagtilbud og skoler i Assens Kommune er tilbage til en hverdag, der mere ligner den hverdag, som vi kender fra før corona. Aktiviteter i dagtilbud og undervisningen skal igen leve op til de vanlige krav. Det betyder, at der igen er gang i langt de fleste aktiviteter hos dagplejere og i vuggestuer og børnehaver. Skolerne underviser nu i alle fag, og der er ikke længere tale om nødundervisning.

Alligevel er hverdagen ikke den samme som før corona. 1. august blev der taget et nyt sæt retningslinjer i brug, og der er forsat stor fokus på at sikre god hygiejne og holde afstand.

Sådan forebygger dagtilbud og skoler coronasmitte

Alle dagtilbud og skoler følger Sundhedsstyrelsens vejledninger nøje for at reducere smittespredning, og mange af de særlige coronatiltag for at forebygge smittespredning forsætter. Det handler særligt om:

  • At isolere personer med symptomer på corona. Alle med symptomer på corona skal blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
  • At sikre god hygiejne med hyppig håndvask, hoste i ærmet og rengøring af kontaktflader
  • At mindske kontakten til hinanden med mere afstand og faste grupper

Her er nogle eksempler på, hvad disse retningslinjer betyder i hverdagen:

  • Legetøj, der ikke kan gøres rent, er gemt væk.
  • Der bliver vasket eller sprittet hænder, når man kommer om morgenen og i løbet af dagen
  • Tastaturer og andet udstyr bliver ofte gjort rent.
  • Når det er muligt, holder børn og voksne minimum 1 meters afsted – det gælder også forældrene, når de afleverer og henter
  • Børnene opholder sig så vidt muligt i de samme grupper hele dagen

Håndtering af smitteudbrud

Opstår der en situation, hvor et barn eller en medarbejdet i et dagtilbud eller en skole er smittet med corona, har dagtilbud og skoler i kommunen en samlet plan for, hvordan udbruddet skal håndteres. Dagtilbuddet eller skolen vil få hjælp fra kommunens sundhedsberedskab til at afdække og opspore nære kontakter, og forældrene til de berørte børn vil blive informeret om, at der er et coronatilfælde.

Ofte stillede spørgsmål

Der kan være mange spørgsmål i forhold til smitte med corona. Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, man som forældre kan stå med.

Hvornår må børn og elever komme i institution/skole?

Børn må komme i dagtilbud/skole, når de er raske og ikke har symptomer på sygdom. Hvis der er symptomer på sygdom, f.eks. forkølelse, hoste, hovedpine, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer eller feber, skal barnet holdes hjemme.

Hvis dit barn får symptomer på sygdom, mens det er i dagtilbud eller i skole, skal det hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter det har haft de sidste symptomer. Herefter må barnet komme i dagtilbud eller i skole igen.

Må mit barn komme i daginstitution/skole, hvis en person i vores husstand har COVID-19?

Dit barn må ikke komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden har fået påvist corona. Børn med coronasmittede familiemedlemmer skal testes og altså ikke møde fysisk op i skolen/ dagtilbuddet. Man kan dog undlade at teste børn under 12 år, fordi det kan opleves ubehageligt for dem.

Må børn komme i daginstitution/skole, hvis en person i husstanden er i særlig risiko?

Bor dit barn i husstand med en person, der er i særlig risiko i forhold til corona, og er du utryg ved at sende barnet i dagtilbud/skole, bør du tage kontakt til egen læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det gælder også, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn selv tilhører en risikogruppe.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

Må mit barn komme i daginstitution/skole, hvis vi har været i udlandet?

Børn, der har været rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange rejsevejledning) grundet COVID-19,, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens barnet og familien opholder sig i landet, behøver barnet ikke til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Barnet opfordres til at blive teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til et negativt prøvesvar. Efter et negativt prøvesvar kan barnet igen komme i dagtilbud/skole. Hvis baret har opholdt sig i en region, hvor smittetallet under opholdet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, opfordres barnet tilsvarende til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar.

Hvor kan jeg få mere at vide

Du er som forælder altid velkommen til at tage kontakt til lederen af dit barns institution, skolelederen eller dit barns kontaktlærer, hvis du har spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nogle vejledninger, som vi følger.

Du kan læse mere om retningslinjerne her: https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Du kan også holde dig orienteret på: