icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Kultur og fritid

Aktuel status i Corona-perioden.

11.06.2021

Aftale om ydereligere genåbning

Krav om coronapas ophæves pr. 14. juni 2021 for biblioteker, arkiver mv. og fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder folkeuniversiteter og aftenskoler.

Pr. 1. august 2021 ophæves krav om Coronapas for

 • Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere mv.
 • Museer mv.
 • Indendørs idrætsaktiviteter
 • Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe
 • Udendørs motionsevents,
 • Udendørsarrangementer med udendørs siddende publikum på under 2.000
 • For fitnesscentre overgås til daglig stikprøvekontrol for coronapas

Pr. 1. september 2021 ophæves krav om coronapas for

 • Fitness
 • Udendørs stående arrangementer (festivaler mv.)
 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.
 • Indendørs arrangementer med siddende publikum mv.

Pr. 1. oktober 2021 ophæves krav om coronapas for:

 • Indendørs stående arrangementer (koncerter mv.)
 • Udendørs arrangementer for siddende publikum på 2.000 og derover.

 

19.05.2021

Genåbning af kultur-, fritids- og idrætsområdet pr. 21. maj 2021

Som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark indgået den 22. marts 2021 er aftaleparterne natten til 18. maj 2021 vedtaget en aftale med følgende lempelser med betydning for kultur-, fritids- og idrætsområdet:

 • Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas.
 • Musik- og kulturskoler åbner for elever over 18 år.
 • Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningslivet og på kultur- og musikskoler.
 • Alle lokaler på kultur- og fritidsområdet – herunder arkiver – vil fra den 21. maj 2021 være åbne indenfor gældende restriktioner og retningslinjer.
 • Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.
 • Trin 2 i planen for større forsamlinger og arrangementer, som vedtaget i aftalen af den 4. maj 2021, iværksættes.
 • Kravene til kontrol af coronapas lempes for frivillige foreninger og på biblioteker, så der fremover kan udføres stikprøvekontrol en gang dagligt. 

05.05.2021

Flere dele af kultur- og idrætslivet kan åbne.

Gældende fra torsdag den 6. maj, kan der åbnes endnu flere aktiviteter i kultur- og foreningslivet. Aftalen mellem folketingets partier indeholder følgende:

 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500.
  Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.
 • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud (p.t. 25 personer).
  Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
  Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.
 • Der åbnes endvidere for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.
 • Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. Myndighederne vil i samarbejde med aktørerne i sektorpartnerskabet finde en model, der vil fremgå af retningslinjerne for sektorpartnerskabet.
 • Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Det betyder også, at kommunale lokaler og lokaliteter åbnes og kan anvendes til de aktiviteter, der nu åbnes for. Såfremt der er spørgsmål til brug af kommunale lokaler, er I velkommen til at kontakte Lise Christoffersen på mail lichr@assens.dk  eller tlf. 64 74 75 07.

Mere information og de nærmere retningslinjer kan følges på Kulturministeriets hjemmeside.

04.05.2021

Ny aftale om yderligere genåbning

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark. Partierne er bl.a. enige om, at alle børn og unge skal hurtigt tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

 

 

 

30.04.2021

Nedlukning af Assens Sogn ophæves

Assens Kommune ophæver nu nedlukningen af Assens Sogn, der har været lukket ned siden i mandags. De nye grænseværdier for, hvornår sogne- og kommuner skal lukke ned, er trådt i kraft fra i dag, fredag den 30 april.

 

 

 

21.04.2021

Flere ting må i dag genåbne

Kultur of fritid

Fra i dag må museer, kunsthaller, biblioteker og videnspædagogiske aktivitetscentre slå dørene op for gæster. Her er det et krav, at du kan fremvise et gyldigt coronapas.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år åbner også med et forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.

Idræt

Nu kan børn og unge under 18 år igen dyrke idræt indendørs i organiseret regi uden at vise coronapas. Dog vil der være et forsamlingsloft på 25 personer, og det er inklusiv trænere og andre der hjælper til omkring aktiviteterne.

Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas. 

 

16.04.2021

Hvad åbner op på kultur- og fritidsområdet?

Museer og biblioteker åbner med fremvisning af gyldigt coronapas.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler for børn under 18 år åbner. Forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder ikke sangaktiviteter.

Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn under 18 år. Alle idrætsgrene er omfattet. Der gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Coronapas er ikke et krav.

Der åbnes for indendørs idræt for personer over 70 år. Her gælder et forsamlingsloft på ti personer. Der er krav om gyldigt coronapas.

Anbefalinger til gudstjenester og kirkelige handlinger lempes.

Herudover åbner café og restauranter. Her gælder en åbningstid til kl. 23. Sidste udskænkning er kl. 22. Indendørsservering - med coronapas og forudgående bordbestilling.

Udendørsservering på restauranter og cafeer mv. - uden coronapas.

Forsamlingsloftet hæves desuden til 10 personer indendørs og 50 udendørs.

 

19.03.2021

Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021

I går meldte regeringen ud om en yderlig genåbning. Fra den. 22. marts 2021 gælder bl.a.:

 • Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Læs hele pressemeddelelsen om aftalen om ekstra genåbning før 6. april 2021

 

25. februar 2021

Lempelser i restriktionerne pr. 1. marts 2021:

 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes. Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Øvrige restriktioner gælder stadig.

Du kan læse mere på:

 

29.01.2021

Restriktionerne er forlænget frem til og med den 28. februar 2021.

 

14.01.21

Restriktionerne er foreløbig forlænget frem til og med den 7. februar.

 

15.01.2021

Regeringen har meldt ud, at restriktionerne er forlænget og gælder foreløbig til den 7. februar 2021.

 

06.01.21

Forsamlingsloftet er sænket til 5 personer

Udendørs idrætsaktiviteter må godt gennemføres, men nu med maksimalt op til 5 deltagere uanset alder.

Øvrige udmeldte restriktioner gælder stadig.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside

 

04.01.2021

Kultur og Fritid

Alle indendørsfaciliteter og lokaler, der benyttes til fritidsaktiviteter, idræt og kulturinstitutioner mv., er fortsat lukket. Restriktionerne betyder også, at foreninger der bruger kommunale lokaler, ikke må bruge de anviste lokaler i perioden. Dog må udendørs idrætsaktiviteter godt gennemføres med maksimalt op til 10 deltagere uanset alder.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside

17.12.2020

På grundlag af Regeringens udmelding skal alle indendørsfaciliteter og lokaler der benyttes til fritidsaktiviteter, idræt og kulturinstitutioner mv. holdes lukket for offentligheden fra den 16. december 2020 kl. 16.00 og til den 3. januar 2021.

Dog må fx idrætsaktivitet udendørs godt gennemføres med maksimalt op til 10 deltagere uanset alder.

De nye restriktioner gælder for:

 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
 • Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.
 • Ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter må der kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig (dvs. 50-personersgrænsen for børn og unge indtil 21 år gælder ikke mere)

Det betyder, at foreninger, der bruger kommunale lokaler, ikke må bruge ellers anviste lokaler i perioden fra den 16. december 2020 kl. 16.00 til 3. januar 2021.

Læs mere om restriktionerne på www.coronasmitte.dk

 

27.10.2020

Krav om mundbind eller visir på bibliotekerne

Vær opmærksom på, at du fra torsdag d. 29.10.2020 skal du bære mundbind eller visir på bibliotekerne.

 

22.06.2020

Hjælpepakker til kultur- og fritidsområdet

Assens Kommune åbner nu for økonomisk hjælp til kultur- og fritidsområdet. Foreninger, kulturinstitutioner og andre kan søge hjælp til driftsudgifter og projekter i forbindelse med COVID-19 situationen.

 • www.assens.dk/genstart

07.06.2020

Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

28.05.2020

Musikskolen er åbnet igen

Onsdag d. 27. maj genåbnede musikskolen i hele Assens Kommune. Der er i første omgang tale om soloundervisning, gruppeundervisning samt enkelte hold. Undervisningen foregår i musikskolens tre egne huse på Tobaksgaarden, i Fyrtårn Tommerup og i Huset i Glamsbjerg samt på skoler i hele kommunen. Musikskolen følger nationale krav til sikkerheden, og eleverne kan derfor trygt vende tilbage.

Det betyder, at vi nu ved, at Assens Musikskole kan tilbyde almindelig undervisning straks efter sommerferien. Musikskolen har forlænget tilmeldingsperioden, så alle, der har lyst at gå i musikskole, kan nå at tilmelde sig på assensmusikskole.dk

14. maj 2020

Bibliotekerne

AssensBibliotekerne genåbner i alle seks filialer mandag den 18. maj 2020, men med forskellige restriktioner. For eksempel må der kun være åbent for ind- og udlån, og du må ikke selv finde dine bøger.

På AssensBibliotekernes hjemmeside kan du finde svar på de fleste spørgsmål om genåbningen.

11. maj 2020

Bibliotekerne

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark fase 2, er der mulighed for, at bibliotekerne kan åbne op igen fra den 18. maj for ind- og udlån af bøger. Bibliotekerne går derfor nu i gang med at lave en plan for, hvordan de kan åbne op på forsvarlig vis.

07. maj 2020

Udendørs idræts- og foreningsliv

Idræts- og foreningsliv må starte op igen - udendørs og med forbehold

De kommunale anlæg for idræts- og foreningsaktivitet bliver åbnet fra og med fredag den 8. maj.

- - - - -

På grundlag af regeringens udmelding opfordrer Assens Kommune foreningerne til at lukke ned for alle aktiviteter, såvel indendørs som udendørs, hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020.

Vi anbefaler ligeledes, at generalforsamlinger, kompetenceudviklingskurser og lignende aktiviteter udskydes.

Det betyder også, at foreninger, der bruger kommunale lokaler, ikke må bruge ellers anviste lokaler i perioden fra den 13. marts og indtil videre til 7. juni 2020.

Konkret er følgende institutioner lukket:

 • AssensBibliotekerne
 • Assens Musikskole
 • Museum Vestfyn
 • Tobaksgaarden
 • Alle haller i Assens Kommune

Listen vil løbende blive opdateret.