icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Kultur og fritid

Aktuel status i Corona-perioden.

13.08.2021

Yderligere lempelser af restriktioner fra 14. august

Fra lørdag den 14. august vil der ikke længere være afstandskrav ved arrangementer med siddende publikum. Det samme gælder arealkravet for kultur-, idræts- og foreningslivet:

 • Sundhedsstyrelsen har onsdag den 11. august fjernet sin anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand til andre personer i det offentlige rum.
 • Derudover er det blevet besluttet at ophæve afstands- og arealkrav for idræts- og foreningslivet per 14. august 2021.
 • Fra på lørdag vil der således ikke længere være krav om, at der skal være mindst 2 m2 per tilskuer eller bruger i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.
 • Arealkravet ophæves ligeledes for større arrangementer med stående publikum. Her har der hidtil været krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner.
 • Sidst men ikke mindst ophæves kravet om, at der skal være mindst 1 meter eller ét tomt sæde mellem hver siddende tilskuer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum.

Yderligere information om restriktioner på kultur- og idrætsområdet kan findes her Afstands- og arealkrav ophæves (kum.dk)

 

 

 

03.08.2021

Yderligere lempelser af restriktioner fra 1. august

Fra søndag den 1. august gælder følgende:

 • Arealkrav på tværs af alle områder lempes til 2 m2 pr. person. Der gælder således et krav om, at der maksimalt må være 1 tilskuer, deltager mv. per 2 m2 gulvareal, uagtet om man sidder ned eller står op.
 • Det indendørs forsamlingsforbud ophæves. Der gælder derfor et generelt forsamlingsforbud både indendørs og udendørs på 500 personer. Den særlige ordning for sommeraktiviteter med deltagere mellem de to forsamlingsforbud ophæves dermed samtidig.
 • For udendørs arrangementer med over 500 siddende tilskuere ophæves afstandskrav og krav om sektionering 1. august 2021, idet der vil være krav om faste pladser og registrering af deltagere.

Samtidig ophæves krav om coronapas for alle dele af kultur- og Idrætsliver med undtagelse af:

 • Træningscentre. Der overgås til stikprøvekontroller af coronapas, der minimum skal gennemføres én gang dagligt.
 • Udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere eller flere end 500 stående tilskuere
 • Indendørs arrangementer med flere end 500 stående eller siddende tilskuere.
 • Der indføres en ny ordning for indendørs arrangementer med stående publikum. Der må maksimalt være 3.000 tilskuere til disse arrangementer i sektioner á 500 tilskuere. For indendørs arrangementer med siddende publikum hæves sektionsgrænsen fra 500 til 1.000 personer.

Yderligere information om restriktioner på kultur- og idrætsområdet kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

 

01.07.2021

Fra 1. juli gælder nye vilkår for brug og kontrol af coronapas

Fra torsdag d. 1. juli træder nye regler i kraft, der ændrer vilkårene for brug og kontrol af coronapas på kultur- og fritidsområdet. Det sker på baggrund af den seneste politiske aftale af d. 11. juni 2021 om yderligere udfasning af
restriktioner mv.

Borgere, der er undtaget af krav om test og coronapas, skal fremvise dokumentation herfor pr. 1. juli, på alle steder hvor der for nu stilles krav om test og coronapas. Dokumentationen udleveres på kommunernes borgerservicecenter og kan indhentes fra d. 25. juni. Alle kommuner udsteder det samme dokument, og kontrollanter skal herudover tjekke ID og kommunestempel samt initialer.

Dokumentet er gyldigt i 3 måneder fra udstedelsen. Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne. 

Der gælder pt krav om coronapas på en række kultur- og fritidsområder herunder bl.a. museer, kunsthaller, spillesteder, teatre samt lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år og derover.

Gyldigheden af PCR-test udvides fra de nuværende 72 timer til 96 timer pr. 1. juli 2021.

Derudover hæves den nedre aldersgrænse for krav om test og coronapas, så den nuværende undtagelse for børn og unge hæves fra 15 år til 16 år.

 

11.06.2021

Aftale om ydereligere genåbning

Krav om coronapas ophæves pr. 14. juni 2021 for biblioteker, arkiver mv. og fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder folkeuniversiteter og aftenskoler.

Pr. 1. august 2021 ophæves krav om Coronapas for

 • Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere mv.
 • Museer mv.
 • Indendørs idrætsaktiviteter
 • Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe
 • Udendørs motionsevents,
 • Udendørsarrangementer med udendørs siddende publikum på under 2.000
 • For fitnesscentre overgås til daglig stikprøvekontrol for coronapas

Pr. 1. september 2021 ophæves krav om coronapas for

 • Fitness
 • Udendørs stående arrangementer (festivaler mv.)
 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.
 • Indendørs arrangementer med siddende publikum mv.

Pr. 1. oktober 2021 ophæves krav om coronapas for:

 • Indendørs stående arrangementer (koncerter mv.)
 • Udendørs arrangementer for siddende publikum på 2.000 og derover.

 

19.05.2021

Genåbning af kultur-, fritids- og idrætsområdet pr. 21. maj 2021

Som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark indgået den 22. marts 2021 er aftaleparterne natten til 18. maj 2021 vedtaget en aftale med følgende lempelser med betydning for kultur-, fritids- og idrætsområdet:

 • Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas.
 • Musik- og kulturskoler åbner for elever over 18 år.
 • Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningslivet og på kultur- og musikskoler.
 • Alle lokaler på kultur- og fritidsområdet – herunder arkiver – vil fra den 21. maj 2021 være åbne indenfor gældende restriktioner og retningslinjer.
 • Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.
 • Trin 2 i planen for større forsamlinger og arrangementer, som vedtaget i aftalen af den 4. maj 2021, iværksættes.
 • Kravene til kontrol af coronapas lempes for frivillige foreninger og på biblioteker, så der fremover kan udføres stikprøvekontrol en gang dagligt. 

 

05.05.2021

Flere dele af kultur- og idrætslivet kan åbne.

Gældende fra torsdag den 6. maj, kan der åbnes endnu flere aktiviteter i kultur- og foreningslivet. Aftalen mellem folketingets partier indeholder følgende:

 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500.
  Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.
 • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud (p.t. 25 personer).
  Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
  Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.
 • Der åbnes endvidere for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.
 • Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. Myndighederne vil i samarbejde med aktørerne i sektorpartnerskabet finde en model, der vil fremgå af retningslinjerne for sektorpartnerskabet.
 • Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Det betyder også, at kommunale lokaler og lokaliteter åbnes og kan anvendes til de aktiviteter, der nu åbnes for. Såfremt der er spørgsmål til brug af kommunale lokaler, er I velkommen til at kontakte Lise Christoffersen på mail lichr@assens.dk  eller tlf. 64 74 75 07.

Mere information og de nærmere retningslinjer kan følges på Kulturministeriets hjemmeside.

 

04.05.2021

Ny aftale om yderligere genåbning

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark. Partierne er bl.a. enige om, at alle børn og unge skal hurtigt tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

 

30.04.2021

Nedlukning af Assens Sogn ophæves

Assens Kommune ophæver nu nedlukningen af Assens Sogn, der har været lukket ned siden i mandags. De nye grænseværdier for, hvornår sogne- og kommuner skal lukke ned, er trådt i kraft fra i dag, fredag den 30 april.

 

21.04.2021

Flere ting må i dag genåbne

Kultur of fritid

Fra i dag må museer, kunsthaller, biblioteker og videnspædagogiske aktivitetscentre slå dørene op for gæster. Her er det et krav, at du kan fremvise et gyldigt coronapas.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år åbner også med et forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.

Idræt

Nu kan børn og unge under 18 år igen dyrke idræt indendørs i organiseret regi uden at vise coronapas. Dog vil der være et forsamlingsloft på 25 personer, og det er inklusiv trænere og andre der hjælper til omkring aktiviteterne.

Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas. 

 

16.04.2021

Hvad åbner op på kultur- og fritidsområdet?

Museer og biblioteker åbner med fremvisning af gyldigt coronapas.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler for børn under 18 år åbner. Forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder ikke sangaktiviteter.

Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn under 18 år. Alle idrætsgrene er omfattet. Der gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Coronapas er ikke et krav.

Der åbnes for indendørs idræt for personer over 70 år. Her gælder et forsamlingsloft på ti personer. Der er krav om gyldigt coronapas.

Anbefalinger til gudstjenester og kirkelige handlinger lempes.

Herudover åbner café og restauranter. Her gælder en åbningstid til kl. 23. Sidste udskænkning er kl. 22. Indendørsservering - med coronapas og forudgående bordbestilling.

Udendørsservering på restauranter og cafeer mv. - uden coronapas.

Forsamlingsloftet hæves desuden til 10 personer indendørs og 50 udendørs.

 

19.03.2021

Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021

I går meldte regeringen ud om en yderlig genåbning. Fra den. 22. marts 2021 gælder bl.a.:

 • Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Læs hele pressemeddelelsen om aftalen om ekstra genåbning før 6. april 2021

 

25. februar 2021

Lempelser i restriktionerne pr. 1. marts 2021:

 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes. Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Øvrige restriktioner gælder stadig.

Du kan læse mere på:

 

29.01.2021

Restriktionerne er forlænget frem til og med den 28. februar 2021.

 

14.01.21

Restriktionerne er foreløbig forlænget frem til og med den 7. februar.

 

15.01.2021

Regeringen har meldt ud, at restriktionerne er forlænget og gælder foreløbig til den 7. februar 2021.

 

06.01.21

Forsamlingsloftet er sænket til 5 personer

Udendørs idrætsaktiviteter må godt gennemføres, men nu med maksimalt op til 5 deltagere uanset alder.

Øvrige udmeldte restriktioner gælder stadig.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside

 

04.01.2021

Kultur og Fritid

Alle indendørsfaciliteter og lokaler, der benyttes til fritidsaktiviteter, idræt og kulturinstitutioner mv., er fortsat lukket. Restriktionerne betyder også, at foreninger der bruger kommunale lokaler, ikke må bruge de anviste lokaler i perioden. Dog må udendørs idrætsaktiviteter godt gennemføres med maksimalt op til 10 deltagere uanset alder.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside