icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Kollektiv trafik

Aktuel status i Corona-perioden.

04.02.201

Borgmesterbeslutning vedrørende lokale busruter

Lokalruterne i Assens Kommune, med undtagelse af visse ruter, indstilles pr. 11. januar 2021 og indtil videre som en konsekvens af de pt. gældende skærpede restriktioner til inddæmning af smitte med COVID-19.

 

15.1.2021

Justering af Borgmesterbeslutning vedr. lokale busruter af 7.1.12021

Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftede borgmesterbeslutning. Det drejer sig som et tillæg til den borgmesterbeslutning der blev udsendt den 7. januar vedr. lokalruter og hvor flere ruter fortsætter kørsel efter gældende køreplan.

 

 

08.01.2021

Borgmesterbeslutning vedr. lukning af lokale busruter

Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftede borgmesterbeslutninger vedrørende lukning af lokalruter - efter dialog med skolerne.

 

30.12.2020

Sådan kører busserne under nedlukningen

På pressemødet mellem regeringen og sundhedsmyndighederne tirsdag den 29. december, meddelte statsministeren, at de nuværende restriktioner forlænges til 17. januar 2021.

Det betyder blandt andet, at skolebørn og studerende skal modtage fjernundervisning og derfor fortsat ikke må møde fysisk op i skolen og på deres uddannelser.

På den baggrund kan enkelte ruter midlertidigt være lukket.

Brug af Flex-løsning for pendlere og rejsende med rejsekort

På linje med forårets nedlukning, indføres der en Flex-løsning for pendlere og rejsende, der er i besiddelse af et gyldigt rejsekort, og som har brug for den lokale kollektive trafik. Flex-løsningen skal bestilles via tlf. 6311 2255.  Turen afregnes med 25 kr. bortset fra kunder med et gyldigt periodekort, der dækker betalingen. Kunder uden rejsekort henvises til en flextur efter gældende regler.


Regionalbusser og bybusser kører som normalt, herunder:

  1. Odense Bybusser
  2. Svendborg Bybusser
  3. Nyborg Bybusser
  4. Middelfart Bybusser (Rute 401 og 402)
  5. Ruterne: 885, 161-162, 122, 912-913

 

 

15.08.2020

Krav om mundbind eller visir i al kollektiv transport

Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

Det har regeringen besluttet på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler krav om mundbind i den kollektive transport i hele landet og på alle tider af døgnet.

 

11.08.2020

Brug af mundbind under kørsel med Flextrafik

KL og Danske Regioner anbefaler efter dialog med Sundheds- og Ældreministeriet brug af mundbind i den visiterede FlexTrafik samt sygetransporter i hele Danmark. Anbefalingen kommer som reaktion på den seneste tids stigning i antallet af smittede med Covid-19.

Anbefalingen gælder for alle voksne brugere af FlexTrafik, som er visiteret til ordningen, borgere som af regionerne er visiteret til sygetransport samt chauffører.

Hvis borgeren ikke selv har haft mulighed for at anskaffe sig et mundbind udleverer chaufføren et mundbind.

Anbefalingen om brug af mundbind gælder fra den 8. august. Kommunerne og regionerne er i dialog med trafikselskaberne med henblik på at aftale udlevering af mundbind.

Det forventes, at borgerne kan få tilbudt mundbind fra slutningen af uge 33.

For den øvrige FlexTrafik gælder Sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om brug af mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde afstand.

Det er indtil videre brugernes eget ansvar at anskaffe mundbindet.

 

 

Opdateret 07.04.2020, kl. 17.02

Statsministeren har den 6. april fremlagt en plan for en kontrolleret genåbning af Danmark. Planen indebærer, at den kollektive trafik gradvist nærmer sig normal drift fra den 14. april 2020.

FynBus er nu gået i dialog med kommunerne vedr. åbning af skoler og specialskoler, så lokalbusser og specialkørsel kan blive startet op efter kommunernes behov og ønsker.

FynBus er ligeledes i dialog med ungdomsuddannelserne med henblik på planlægning og opstart i forhold til de særlige busser, der betjener ungdomsuddannelserne.

Hjemmesiden www.fynbus.dk/coronavirus vil løbende blive opdateret med information om udviklingen, ligesom rejseplanen også opdateres.

Sådan kører busserne

Regionale ruter

Pr. 14. april vender regionalbusserne tilbage til ”normal” køreplan.

Uddannelsesruterne, der betjener ungdomsuddannelserne, går i drift igen onsdag den 15. april 2020.

Natbusserne kører fortsat ikke.

Alle ændringer i regionalruterne opdateres desuden her: www.fynbus.dk/coronatrafik

Lokalruter

Siden mandag den 23. marts har alle lokalruter på Fyn og Langeland (med enkelte lokale undtagelser) været indstillet.

De lokale ruter i Assens Kommune er indstillet fra og med onsdag den 18. marts.

Følgende ruter indstilles: 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 430, 431, 432, 433, 470, 471, 472, 691, 692, 693, 751, 752 og 753.

Rute 268 kører fortsat.

Som alternativ kan man anvende Plustur og Flextur. Bestiller man Flextur ved at ringe til FynBus’ bestillingscentral, er det muligt at bestille uden at skulle overholde den normale bestillingsfrist på 2 timer.

Fra 15. april kører alle lokalruter igen i Assens Kommune efter deres normale køreplan.

Sikkerhed i busserne

Som passager vil man fortsat opleve, at der er en række tiltag, der skal begrænse smittespredning:

 • Har man Covid-19 eller formoder man, at man er smittet, skal man ikke tage bussen
 • Tag hensyn og hold afstand til andre
 • Man kan ikke betale med kontanter i bussen – brug rejsekort eller Mobilbillet-appen
 • Man kan ikke benytte fordøren og de forreste sæderækker i bussen
 • Der er udvidet rengøring i busserne
 • Busserne må som hidtil, max være halvt fyldte. FynBus anvender data til at udpege de afgange, hvor der er flest passagerer, og vil indsætte ekstra busser på disse afgange.
 • Fra den 15. april vil FynBus kontrollører være på de mest anvendte ruter og afgange for at vejlede kunderne og forhindre trængsel i busserne.

FynBus Kundecenter

FynBus Kundecenter på Dannebrogsgade i Odense holder fortsat lukket, men telefonerne er åbne, ligesom kunderne kan få hjælp via rejsekort.dk og rejsekort kundecenter.

Flexområdet

Der sker ingen ændringer i Flextrafikken. Man kan fortsat ikke betale med kontanter, man kører ikke sammen med andre passagerer og forsædet må fortsat ikke benyttes af passagerer, med enkelte undtagelser. FynBus kan levere håndsprit til vognmænd, som ikke har kunnet skaffe det andetsteds.

FynBus er i dialog med kommunerne vedr. behov for specialkørsel i forbindelse med genåbningen af skolerne.