icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Jobcenter Assens

Aktuel status i Corona-perioden.

Opdatering: 27.10.2020

Krav om mundbind eller visir

Vær opmærksom på, at du fra torsdag d. 29.10.2020 skal du bære mundbind eller visir hos os. 

- - - - -

Beskæftigelsesindsatsen er fra i dag onsdag d. 27. maj delvist genetableret, og dette betyder bl.a. at det ikke længere er frivilligt at deltage i beskæftigelsesfremmende tiltag – herunder samtaler med Jobcenter Assens og Ungeenheden.

Fra torsdag den 28. maj 2020 har du igen mulighed for at komme i Jobcenter Assens i Glamsbjerg eller Verninge / Ungeenheden i Glamsbjerg, hvis du har behov for at ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

I forbindelse med alle andre henvendelser, er det vigtigt, at du har aftalt en tid med os først.
Det bliver nemlig ikke helt som før Covid-19, da vi fortsat skal udvise samfundssind og holde afstand – og det vil vi gerne have din hjælp til, når du kommer på Jobcentret / i Ungeenheden.
Derfor er det Jobcentret / Ungeenheden der afgør om din kontakt med os, skal være digital, telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • Dagpenge
  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp, jobparat
  • Uddannelseshjælp, åbenlyst uddannelsesparat.

kan du selv vælge at få indflydelse på, hvornår du mødes med os ved at selvbooke via jobnet.dk.

Der vil dog først være bindende frist for selvbooking pr. 15. august 2020.

Du kan stadig kontakte os via telefon alle hverdage, hvis du har behov for at tale med os.
Du kan også henvende dig til os via sikker post - her på hjemmesiden finder du en vejleding og direkte links til afdelingerne.
Det er også muligt at aflevere et brev fysisk i vores postkasse ved Jobcentrets adresser i hhv. Glamsbjerg / Verninge eller Ungeenhedens adresse i Glamsbjerg.

Vi er stadig klar til at hjælpe dig i din jobsøgning

Har du brug for hjælp til at oprette et CV på Jobnet, personligt CV eller idéer til en ansøgning, så kan du kontakte os på telefon: 6474 7059 # 2 mandag til fredag kl. 10-12.
Her vil du bliver oplyst om, hvilket tidsrum du kan forvente at blive kontaktet af en Jobvejleder.

Ændringer i forhold til 225 timers reglen som følge af Covid-19

Folketinget har vedtaget lovforslag om forlængelse af 12 måneders perioden for optjening af 225 timers beskæftigelse som følge af Covid-19.

Er din hjælp varslet nedsat/bortfald i perioden mellem den 9. marts og den 8. juli 2020

For personer der som følge af 225 timers reglen skulle have haft nedsat hjælpen fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 vil hjælpen ikke skulle nedsættes eller bortfalde i den periode.

Hjælpen vil først skulle nedsættes eller bortfalde når forlængelsen er udløbet.

Det betyder, at hvis hjælpen eksempelvis skulle nedsættes eller bortfalde den 1. april 2020 vil hjælpen nu nedsættes eller bortfalde den 1. august 2020.

Er din hjælp allerede nedsat

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Disse personer vil dog, hvis de ikke har været omfattet af en forlængelsesgrund i lovens § 13 f, stk. 12, i perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020 få perioden, hvori arbejdskravet skal være opfyldt, forlænget med 4 måneder i lighed med andre personer, der er omfattet af 225-timersreglen.

For øvrige personer

For øvrige personer, som er omfattet af 225-timersreglen, vil der ske en forlængelse af 12-månedersperioden, inden for hvilken arbejdskravet skal være opfyldt, med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 svarende til 4 måneder.
Lovgrundlag; https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l169/20191_l169_som_vedtaget.pdf

Beskæftigelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende tilbud for borgere i Assens Kommune

Alle borgere i Assens Kommune er velkomne i Jobcenter Assens – du behøver ikke være ledig.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med Uddannelses- og erhvervsvejledning, jobsøgning, IT i praksis og økonomisk vejledning.
Se de samlede Job- og vejledning tilbud under fanen Borger.
Det kan også være, du har brug for støtte i din nuværende arbejdssituation.
Vi har forskellige fastholdelsestilbud, der kan hjælpe dig, så vi forhåbentlig kan forebygge ledighed eller sygemelding.

Kontakt Jobcenter Assens og hør, hvad vi kan hjælpe DIG med.

De beskæftigelsesfremmende tilbud bliver løbende tilpasset, så de lever op til de aktuelle beskæftigelsesreformer.
Prof på Tværs: Jobcentret samarbejder tæt med andre institutioner og virksomheder i Assens Kommune, samt deltager i det lægelige samarbejde.

Jobcenter Assens benytter både adresserne i Nørregade, Glamsbjerg (Integration, Job- og Udvikling samt Job- og Virksomhedsservice) samt Fuglekildevej, Verninge (Arbejdsfastholdelse, Stab og administration samt Intern Service og øvrige indsatser). Du skal du derfor være opmærksom på fremmøde adresser i indkaldelser.