icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Jobcenter Assens og Ungeenheden

Aktuel status i Corona-perioden.

14.4.2021

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen 15. april 2021

Fra den torsdag d.15. april 2021 vil det igen være muligt for ledige at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob.
Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet.
Det vil ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for Covid-19 eller med pårørende i risikogruppen.

Fortsat lukket for fysisk fremmøde uden aftale

Medarbejderne vil foreløbig frem til og med den 6. maj 2021 arbejde hjemmefra i videst mulig udstrækning.
Jobcenteret i Verninge og Glamsbjerg samt Ungeenheden i Glamsbjerg er fortsat lukket for fysisk fremmøde uden aftale som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid-19.
Jobcentrets og Ungeenhedens opgaver og beskæftigelsesindsatsen er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud.
Vi kan afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde - naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.
Det er Jobcentret / Ungeenheden der afgør om din kontakt med os, skal være digital, telefonisk eller ved personligt fremmøde.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte Jobcentrets og Ungeenhedens medarbejdere på mail og telefon.

Hvad betyder det for dig

 • Du kan ikke møde fysisk op hos os i Verninge eller i Glamsbjerg uden aftalt tid.
 • Alle planlagte samtaler vil blive afholdt.
 • Hvis du ønsker en samtale med din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler, skal du kontakte pågældende telefonisk eller booke en samtale via Selvbook.
 • Størstedelen af samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte eller dem du indkaldes til.
 • I forbindelse med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, kan du indkaldes til fysisk fremmøde med hensyn til om du vurderes i risikogruppen for Covid-19.
 • Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesrådgiveren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.


Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske samtaler med jobcenteret, a-kassen og Ungeenheden.
Pligten for jobcentrene til at give tilbud og retten for borgerne til at få tilbud suspenderes fortsat midlertidigt indtil d. 6. maj 2021.

Selvom jobcentret ikke har pligt til at give dig virksomhedsrettede tilbud, og du ikke har ret til virksomhedsrettede tilbud, vil du fortsat have pligt til at deltage i de tilbud – fx digitale jobsøgningsforløb – som jobcentret måtte iværksætte inden for de skærpede rammer for beskæftigelsesindsatsen.
Du vil forsat have mulighed for at melde dig ledig ved at aflevere fysisk brev med de nødvendige oplysninger i Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42.
HUSK at du har stadig pligt til at deltage i opfølgningen med jobcentret og Ungeenheden!

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet åbnede 10. marts op for fysiske møder. Der afholdes dog stadig virtuelle møder med Rehabiliteringsteamet.
Se mere her: Jobcenter Assens opstarter fysiske møder med rehabiliteringsteam onsdag d. 10. marts.

Aktiviteter og tilbud

Der åbnes op for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats 15. april 2021. Det vil således igen være muligt for ledige at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob.
Jobcentret kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet.
Det vil ikke længere være frivilligt at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for Covid-19 eller med pårørende i risikogruppen.
Der er tillige fortsat åbent for såvel virksomhedsrettede aktiviteter der foregår digitalt.
Du kan også fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, såfremt du som borger og virksomheden er enige i fremmøde.
Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler.

Dansk undervisning ved Lærdansk

Onlineundervisning fortsætter, og alle planlagte prøver gennemføres.

Forsikrede ledige får forlænget deres dagpengeperiode

Dagpengeperioden bliver midlertidigt forlænget. Ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, får forlænget dagpengeperioden med et halvt år. Den samlede periode med dagpenge kan dog ikke overstige fire år.
Den midlertidige forlængelse betyder, at:

 • Ledige, som forud for den 1. juli 2010 havde brugt mindre end halvandet år af dagpengeperioden, kan få forlænget dagpengeperioden med seks måneder.
 • Ledige, som forud for den 1. juli 2010 havde brugt mellem halvandet og to år af dagpengeperioden, kan få forlænget deres dagpengeperiode med op til seks måneder.
 • Ledige, som den 1. juli 2010 havde brugt mere end to år af dagpengeperioden, kan ikke få forlænget deres dagpengeperiode.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt; den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 64 74 70 59 eller via digital post.
Du kan også orientere dig på jobcentrets hjemmeside: www.jobcenterassens.dk eller kommunens hjemmeside: www.assens.dk
Virksomheder bedes ringe til Virksomhedsservice på 64 74 70 00.

Hvis du bliver ledig

Hvis du er forsikret ledig, skal du melde dig ledig på www.Jobnet.dk og ellers kontakte din a-kasse.
Hvis du skal søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, skal du kontakte Jobcenter Assens på første ledighedsdag via telefonnr. 6474 7059 i tidsrummet 10.00 - 12.30

1.3 2021

Restriktioner forlænges frem til 15. april 2021

Jobcenteret i Verninge og Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.
Ungeenheden i Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.

Medarbejderne vil foreløbig frem til og med den 5. april 2021 arbejde hjemmefra i videst mulig udstrækning.

Jobcentrets og Ungeenhedens opgaver og beskæftigelsesindsatsen er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud.

Vi kan helt undtagelsesvist afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde - naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte Jobcentrets og Ungeenhedens medarbejdere på mail og telefon.

Hvad betyder det for dig

 • Du kan ikke møde fysisk op hos os i Verninge eller i Glamsbjerg.
 • Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil din sagsbehandler kontakte dig telefonisk på tidspunktet for den aftalte samtale, da du ikke må møde personligt op.
 • Hvis du ønsker en samtale med din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler, skal du kontakte pågældende telefonisk eller booke en samtale via Selvbook.
 • Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte eller dem du indkaldes til.
 • Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesrådgiveren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske samtaler med jobcenteret, a-kassen og Ungeenheden. 

Pligten for jobcentrene til at give tilbud og retten for borgerne til at få tilbud suspenderes midlertidigt indtil d. 15. april 2021.
Dette skal ses i lyset af, at der kun i meget begrænset omfang kan påbegyndes nye virksomhedsrettede forløb, som er en betydelig del af de tilbud, som jobcenteret kan give.
Selvom jobcentret dermed ikke har pligt til at give dig virksomhedsrettede tilbud, og du ikke har ret til virksomhedsrettede tilbud, vil du fortsat have pligt til at deltage i de tilbud – fx digitale jobsøgningsforløb – som jobcentret måtte iværksætte inden for de skærpede rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Du vil forsat have mulighed for at melde dig ledig ved at aflevere fysisk brev med de nødvendige oplysninger i Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42.

HUSK at du har stadig pligt til at deltage i opfølgningen med jobcentret og Ungeenheden!

Rehabiliteringsteamet

Restriktioner forlænges frem til 15. april 2021. Dog åbnes der op for fysiske møder pr. 10 marts 2021 - læs mere ved at følge linket nedenfor:

Jobcenter Assens opstarter fysiske møder med rehabiliteringsteam onsdag d. 10. marts - se mere her

Aktiviteter og tilbud

Ifølge udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet og STAR, er der fortsat åbent for såvel aktuelle som nye virksomhedsrettede aktiviteter og tilbud så længe dette foregår digitalt.

Du kan også fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, såfremt du som borger og virksomheden er enige i fremmøde.

Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler.

Jobcenterets og Ungeenhedens egne indsatser

Da Jobcenter Assens og Ungeenheden er lukket for fysisk fremmøde, vil indkaldelser til indsatser i jobcenteret også være lukket. Det betyder, at du vil blive kontaktet af en indsatsmedarbejder, hvis du er indkaldt til en indsats, og I vil sammen aftale nærmere om det videre forløb.

Dansk undervisning ved Lærdansk

Onlineundervisning fortsætter, og alle planlagte prøver gennemføres.

Forsikrede ledige får forlænget deres dagpengeperiode

Folketinget har besluttet, at forsikrede ledige forlænget deres dagpengeperiode i to måneder.
Aftalen betyder, at perioden fra 1. januar og frem til 28. februar ikke tæller med i regnestykket.
Ledige skal fortsat stadig søge job og holde samtaler med jobcenteret.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt; den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 64 74 70 59 eller via digital post.
Du kan også orientere dig på jobcentrets hjemmeside: www.jobcenterassens.dk eller kommunens hjemmeside: www.assens.dk

Virksomheder bedes ringe til Virksomhedsservice på 64 74 70 00.

Hvis du bliver ledig

 • Hvis du er forsikret ledig, skal du melde dig ledig på www.Jobnet.dk og ellers kontakte din a-kasse.
 • Hvis du skal søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, skal du kontakte Jobcenter Assens på første ledighedsdag via telefonnr. 6474 7059 i tidsrummet 10.00 - 12.30