icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Jobcenter Assens og Ungeenheden

Aktuel status i Corona-perioden.

1.3 2021

Restriktioner forlænges frem til 5. april 2021

Jobcenteret i Verninge og Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.
Ungeenheden i Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.

Medarbejderne vil foreløbig frem til og med den 5. april 2021 arbejde hjemmefra i videst mulig udstrækning.

Jobcentrets og Ungeenhedens opgaver og beskæftigelsesindsatsen er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud.

Vi kan helt undtagelsesvist afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde - naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte Jobcentrets og Ungeenhedens medarbejdere på mail og telefon.

Hvad betyder det for dig

 • Du kan ikke møde fysisk op hos os i Verninge eller i Glamsbjerg.
 • Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil din sagsbehandler kontakte dig telefonisk på tidspunktet for den aftalte samtale, da du ikke må møde personligt op.
 • Hvis du ønsker en samtale med din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler, skal du kontakte pågældende telefonisk eller booke en samtale via Selvbook.
 • Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte eller dem du indkaldes til.
 • Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesrådgiveren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske samtaler med jobcenteret, a-kassen og Ungeenheden. 

Pligten for jobcentrene til at give tilbud og retten for borgerne til at få tilbud suspenderes midlertidigt indtil d. 15. april 2021.
Dette skal ses i lyset af, at der kun i meget begrænset omfang kan påbegyndes nye virksomhedsrettede forløb, som er en betydelig del af de tilbud, som jobcenteret kan give.
Selvom jobcentret dermed ikke har pligt til at give dig virksomhedsrettede tilbud, og du ikke har ret til virksomhedsrettede tilbud, vil du fortsat have pligt til at deltage i de tilbud – fx digitale jobsøgningsforløb – som jobcentret måtte iværksætte inden for de skærpede rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Du vil forsat have mulighed for at melde dig ledig ved at aflevere fysisk brev med de nødvendige oplysninger i Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42.

HUSK at du har stadig pligt til at deltage i opfølgningen med jobcentret og Ungeenheden!

Rehabiliteringsteamet

Hvis du er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, vil du blive kontaktet af mødelederen for nærmere afklaring.

Aktiviteter og tilbud

Ifølge udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet og STAR, er der fortsat åbent for såvel aktuelle som nye virksomhedsrettede aktiviteter og tilbud så længe dette foregår digitalt.

Du kan også fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, såfremt du som borger og virksomheden er enige i fremmøde.

Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler.

Jobcenterets og Ungeenhedens egne indsatser

Da Jobcenter Assens og Ungeenheden er lukket for fysisk fremmøde, vil indkaldelser til indsatser i jobcenteret også være lukket. Det betyder, at du vil blive kontaktet af en indsatsmedarbejder, hvis du er indkaldt til en indsats, og I vil sammen aftale nærmere om det videre forløb.

Dansk undervisning ved Lærdansk

Onlineundervisning fortsætter, og alle planlagte prøver gennemføres.

Forsikrede ledige får forlænget deres dagpengeperiode

Folketinget har besluttet, at forsikrede ledige forlænget deres dagpengeperiode i to måneder.
Aftalen betyder, at perioden fra 1. januar og frem til 28. februar ikke tæller med i regnestykket.
Ledige skal fortsat stadig søge job og holde samtaler med jobcenteret.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt; den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 64 74 70 59 eller via digital post.
Du kan også orientere dig på jobcentrets hjemmeside: www.jobcenterassens.dk eller kommunens hjemmeside: www.assens.dk

Virksomheder bedes ringe til Virksomhedsservice på 64 74 70 00.

Hvis du bliver ledig

 • Hvis du er forsikret ledig, skal du melde dig ledig på www.Jobnet.dk og ellers kontakte din a-kasse.
 • Hvis du skal søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, skal du kontakte Jobcenter Assens på første ledighedsdag via telefonnr. 6474 7059 i tidsrummet 10.00 - 12.30

28.1.2021

Restriktionerne er foreløbig forlænget frem til og med den 28. februar.

 

14.01.21

Restriktionerne er foreløbig forlænget frem til og med den 7. februar.

Regeringen har på et pressemøde onsdag den 13. januar forlænget restriktionerne foreløbig frem til og med den 7. februar.

Jobcenteret i Verninge og Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.
Ungeenheden i Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid 19.

Medarbejderne vil frem til og med den 7. februar 2021 arbejde hjemmefra i videst mulig udstrækning.

Jobcentrets og Ungeenhedens opgaver og beskæftigelsesindsatsen er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud.

Vi kan helt undtagelsesvist afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde - naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte Jobcentrets og Ungeenhedens medarbejdere på mail og telefon.

Hvad betyder det for dig

 • Du kan ikke møde fysisk op hos os i Verninge eller i Glamsbjerg.
 • Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil din sagsbehandler kontakte dig telefonisk på tidspunktet for den aftalte samtale, da du ikke må møde personligt op.
 • Hvis du ønsker en samtale med din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler, skal du kontakte pågældende telefonisk eller booke en samtale via Selvbook.
 • Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte eller dem du indkaldes til.
 • Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesrådgiveren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske samtaler med jobcenteret, a-kassen og Ungeenheden. 

Pligten for jobcentrene til at give tilbud og retten for borgerne til at få tilbud suspenderes midlertidigt indtil d. 28. februar 2021.
Dette skal ses i lyset af, at der kun i meget begrænset omfang kan påbegyndes nye virksomhedsrettede forløb, som er en betydelig del af de tilbud, som jobcenteret kan give.
Selvom jobcentret dermed ikke har pligt til at give dig virksomhedsrettede tilbud, og du ikke har ret til virksomhedsrettede tilbud, vil du fortsat have pligt til at deltage i de tilbud – fx digitale jobsøgningsforløb – som jobcentret måtte iværksætte inden for de skærpede rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Du vil forsat have mulighed for at melde dig ledig ved at aflevere fysisk brev med de nødvendige oplysninger i Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42.

HUSK at du har stadig pligt til at deltage i opfølgningen med jobcentret og Ungeenheden!

Rehabiliteringsteamet

Hvis du er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, vil du blive kontaktet af mødelederen for nærmere afklaring.

Aktiviteter og tilbud

Ifølge udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet og STAR, er der fortsat åbent for såvel aktuelle som nye virksomhedsrettede aktiviteter og tilbud så længe dette foregår digitalt.

Du kan også fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, såfremt du som borger og virksomheden er enige i fremmøde.

Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler.

Jobcenterets og Ungeenhedens egne indsatser

Da Jobcenter Assens og Ungeenheden er lukket for fysisk fremmøde, vil indkaldelser til indsatser i jobcenteret også være lukket. Det betyder, at du vil blive kontaktet af en indsatsmedarbejder, hvis du er indkaldt til en indsats, og I vil sammen aftale nærmere om det videre forløb.

Dansk undervisning ved Lærdansk

Al undervisning fortsætter onlineundervisning frem til og med den 28. februar 2021. Dette fortsætter, og alle planlagte prøver gennemføres.

Forsikrede ledige får forlænget deres dagpengeperiode

Folketinget har besluttet, at forsikrede ledige forlænget deres dagpengeperiode i to måneder.
Aftalen betyder, at perioden fra 1. januar og frem til 28. februar ikke tæller med i regnestykket.
Ledige skal fortsat stadig søge job og holde samtaler med jobcenteret.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt; den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 64 74 70 59 eller via digital post.
Du kan også orientere dig på jobcentrets hjemmeside: www.jobcenterassens.dk eller kommunens hjemmeside: www.assens.dk

Virksomheder bedes ringe til Virksomhedsservice på 64 74 70 00.

Hvis du bliver ledig

 • Hvis du er forsikret ledig, skal du melde dig ledig på www.Jobnet.dk og ellers kontakte din a-kasse.
 • Hvis du skal søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, skal du kontakte Jobcenter Assens på første ledighedsdag via telefonnr. 6474 7059 i tidsrummet 10.00 - 12.30

 

 

17.12.2020

Jobcenter Assens

Ledige vil hverken blive sendt i virksomhedspraktik eller løntilskud før 31. januar. Alle nyttejob lukkes helt ned. Forsikrede ledige får forlænget deres dagpengeperiode. Læs mere på jobcentrets hjemmeside.

 

16.12.2020

Jobcenter og Ungeenheden

Jobcenteret i Verninge og Glamsbjerg og Ungeenheden i Glamsbjerg er lukket for fysisk fremmøde som følge af de skærpede restriktioner i forhold til Covid-19.

Medarbejderne vil fra torsdag den 17. december 2020 og foreløbig frem til den 3. januar 2021 arbejde hjemmefra i videst mulig omfang.

Jobcentrets og Ungeenhedens opgaver og beskæftigelsesindsatsen er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor stadig opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud.

Vi kan helt undtagelsesvist afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde – naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte jobcentrets medarbejdere på mail eller telefon.

Hvad betyder det for dig

 • Du kan ikke møde fysisk op hos os i Verninge eller i Glamsbjerg.
 • Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale før jul, vil din sagsbehandler dog kontakte dig telefonisk på tidspunktet for den aftalte samtale, da du ikke må møde personligt op.
 • Hvis du ønsker en samtale med din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler, skal du kontakte pågældende telefonisk eller booke en samtale via Selvbook.
 • Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk. Det gælder både dem, der er planlagte, og dem du indkaldes til.
 • Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesrådgiveren kan ringe fra et mobilnummer eller skjult nummer.

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske samtaler med jobcenteret, a-kassen og Ungeenheden, samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Du vil forsat have mulighed for at melde dig ledig ved at aflevere et fysisk brev med de nødvendige oplysninger i Jobcenter Glamsbjerg, Nørregade 42.

HUSK, at du stadig har pligt til at deltage i opfølgningen med jobcentret og Ungeenheden.

Rehabiliteringsteamet

Der er ikke flere samtaler inden jul.

Aktiviteter og tilbud

Ifølge udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet er der fortsat åbent for aktiviteter og tilbud. Du kan stadig fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, og der kan påbegyndes nye virksomhedsrettede tilbud både i private og offentlige virksomheder, såfremt du som borger og virksomheden er enige i fremmøde.

Såfremt du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, uddannelsesvejleder eller jobformidler.

Jobcenterets og Ungeenhedens egne indsatser

Da Jobcenter Assens og Ungeenheden er lukket for fysisk fremmøde, vil indkaldelser til indsatser i jobcenteret og Ungeenheden også være lukket. Det betyder, at du vil blive kontaktet af en indsatsmedarbejder, hvis du er indkaldt til indsats inden jul, og I vil sammen aftale nærmere om det videre forløb.

Dansk undervisning ved Lærdansk

Al undervisning er allerede omlagt til onlineundervisning fra den 9. december og resten af året. Dette fortsætter, og alle planlagte prøver gennemføres.

Udbetaling af forsørgelsesydelser

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne. De udbetales helt som sædvanligt: den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 64 74 70 59 eller via digital post.
Du kan også orientere dig på jobcentrets hjemmeside: www.jobcenterassens.dk eller kommunens hjemmeside: www.assens.dk

Virksomheder bedes ringe til Virksomhedsservice på 64 74 70 00.

Såfremt myndighederne ikke melder andet ud, vil følgende restriktioner også være gældende, når jobcentret og Borgerservice åbner den 4. januar.  

Hvis du bliver ledig

Hvis du er forsikret ledig, skal du melde dig ledig på www.Jobnet.dk og ellers kontakte din a-kasse.

Hvis du skal søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, skal dette ske digitalt.

Læs mere på https://www.assens.dk/selvbetjening/ansoeg-om-hjaelp-til-forsoergelse/

 

 

Opdatering: 27.10.2020

Krav om mundbind eller visir

Vær opmærksom på, at du fra torsdag d. 29.10.2020 skal du bære mundbind eller visir hos os. 

- - - - -

Beskæftigelsesindsatsen er fra i dag onsdag d. 27. maj delvist genetableret, og dette betyder bl.a. at det ikke længere er frivilligt at deltage i beskæftigelsesfremmende tiltag – herunder samtaler med Jobcenter Assens og Ungeenheden.

Fra torsdag den 28. maj 2020 har du igen mulighed for at komme i Jobcenter Assens i Glamsbjerg eller Verninge / Ungeenheden i Glamsbjerg, hvis du har behov for at ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

I forbindelse med alle andre henvendelser, er det vigtigt, at du har aftalt en tid med os først.
Det bliver nemlig ikke helt som før Covid-19, da vi fortsat skal udvise samfundssind og holde afstand – og det vil vi gerne have din hjælp til, når du kommer på Jobcentret / i Ungeenheden.
Derfor er det Jobcentret / Ungeenheden der afgør om din kontakt med os, skal være digital, telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp, jobparat
 • Uddannelseshjælp, åbenlyst uddannelsesparat.

kan du selv vælge at få indflydelse på, hvornår du mødes med os ved at selvbooke via jobnet.dk.

Der vil dog først være bindende frist for selvbooking pr. 15. august 2020.

Du kan stadig kontakte os via telefon alle hverdage, hvis du har behov for at tale med os.
Du kan også henvende dig til os via sikker post - her på hjemmesiden finder du en vejleding og direkte links til afdelingerne.
Det er også muligt at aflevere et brev fysisk i vores postkasse ved Jobcentrets adresser i hhv. Glamsbjerg / Verninge eller Ungeenhedens adresse i Glamsbjerg.

Vi er stadig klar til at hjælpe dig i din jobsøgning

Har du brug for hjælp til at oprette et CV på Jobnet, personligt CV eller idéer til en ansøgning, så kan du kontakte os på telefon: 6474 7059 # 2 mandag til fredag kl. 10-12.
Her vil du bliver oplyst om, hvilket tidsrum du kan forvente at blive kontaktet af en Jobvejleder.

Ændringer i forhold til 225 timers reglen som følge af Covid-19

Folketinget har vedtaget lovforslag om forlængelse af 12 måneders perioden for optjening af 225 timers beskæftigelse som følge af Covid-19.

Er din hjælp varslet nedsat/bortfald i perioden mellem den 9. marts og den 8. juli 2020

For personer der som følge af 225 timers reglen skulle have haft nedsat hjælpen fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 vil hjælpen ikke skulle nedsættes eller bortfalde i den periode.

Hjælpen vil først skulle nedsættes eller bortfalde når forlængelsen er udløbet.

Det betyder, at hvis hjælpen eksempelvis skulle nedsættes eller bortfalde den 1. april 2020 vil hjælpen nu nedsættes eller bortfalde den 1. august 2020.

Er din hjælp allerede nedsat

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Disse personer vil dog, hvis de ikke har været omfattet af en forlængelsesgrund i lovens § 13 f, stk. 12, i perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020 få perioden, hvori arbejdskravet skal være opfyldt, forlænget med 4 måneder i lighed med andre personer, der er omfattet af 225-timersreglen.

For øvrige personer

For øvrige personer, som er omfattet af 225-timersreglen, vil der ske en forlængelse af 12-månedersperioden, inden for hvilken arbejdskravet skal være opfyldt, med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 svarende til 4 måneder.
Lovgrundlag; https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l169/20191_l169_som_vedtaget.pdf

Beskæftigelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende tilbud for borgere i Assens Kommune

Alle borgere i Assens Kommune er velkomne i Jobcenter Assens – du behøver ikke være ledig.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med Uddannelses- og erhvervsvejledning, jobsøgning, IT i praksis og økonomisk vejledning.
Se de samlede Job- og vejledning tilbud under fanen Borger.
Det kan også være, du har brug for støtte i din nuværende arbejdssituation.
Vi har forskellige fastholdelsestilbud, der kan hjælpe dig, så vi forhåbentlig kan forebygge ledighed eller sygemelding.

Kontakt Jobcenter Assens og hør, hvad vi kan hjælpe DIG med.

De beskæftigelsesfremmende tilbud bliver løbende tilpasset, så de lever op til de aktuelle beskæftigelsesreformer.
Prof på Tværs: Jobcentret samarbejder tæt med andre institutioner og virksomheder i Assens Kommune, samt deltager i det lægelige samarbejde.

Jobcenter Assens benytter både adresserne i Nørregade, Glamsbjerg (Integration, Job- og Udvikling samt Job- og Virksomhedsservice) samt Fuglekildevej, Verninge (Arbejdsfastholdelse, Stab og administration samt Intern Service og øvrige indsatser). Du skal du derfor være opmærksom på fremmøde adresser i indkaldelser.