icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Din virksomhed midt i corona-krisen

Vilkårene for handels- og erhvervslivet har ændret sig markant i den senere tid. Vi vil meget gerne hjælpe, og derfor har samlet information om, hvordan du kan få hjælp til din virksomhed. Der er både information om, hvilke tiltag og initiativer vi har sat i søen lokalt hos os, og information om, hvor du kan hente hjælp og støtte regionalt og nationalt.

Lokale tilbud

Hjælp til restauranter og caféer - midlertidige tilladelser

I forbindelse med genåbningen af restaurationer og caféer, kan der være nogle, der har brug for at ændre på vilkårene i tilladelserne om udeservering, for at kunne opretholde afstandskrav og lignende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Der kan også være caféer og restaurationer, der ikke hidtil eller i begrænset omfang har haft udeservering, som ser et behov for en større grad af udeservering for at få et bedre økonomisk grundlag for at åbne.

Er du leverandør til Assens Kommune, så kan du få betaling med det samme

Assens Kommune har med øjeblikkelig virkning suspenderet de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Det vil sige, at hvis en virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen.

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Assens Kommunes Økonomiservice på: okonomi@assens.dk

Fremrykke anlægsprojekter

På byrådsmødet den 29. april besluttede byrådet, at en række anlægsprojekter for overslagsårene 2021 fremrykkes til gennemførelse i 2020 – det drejer sig om projekter for 13,9 mio. kr.

En halv million afsat til en erhvervsindsats

Økonomiudvalget besluttede 20. april at afsætte en halv mio. kr. til en erhvervsindsats relateret til corona-krisen, der skal have fokus på digitalisering, vækst og forretningsudvikling.

Opgaven med at konkretisere indsatsen ligger i udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, men skal ske i et tæt samarbejde med de involverede virksomheder.

Hjælpepakker til kultur- og fritidsområdet

Assens Kommune åbner nu for økonomisk hjælp til kultur- og fritidsområdet. Foreninger, kulturinstitutioner og andre kan søge hjælp til driftsudgifter og projekter i forbindelse med COVID-19 situationen.

Byggesager

Assens Kommunes team byg sikrer en effektiv byggesagsbehandling - også i denne særlige tid.

Tlf. 64 74 75 19.

ErhvervsKontakten

ErhvervsKontakten er din indgang til kommunen og kan hjælpe dig med at få hurtig og effektiv hjælp og sagsbehandling i forhold til de forskellige tilladelser, der skal til for at starte eller udvide din virksomhed.

Tlf. 64 74 64 67.

Mail erhvervskontakten@assens.dk

Udvikling Assens

Udvikling Assens samler alle gode kræfter for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i eksisterende og nye virksomheder i Assens Kommune. Du kan få råd og vejledning ift. til de forskellige hjælpepakker, der kan være relevante for din virksomhed. 

Udvikling Assens sender løbende nyhedsbreve ud med relevant information ud. 

Jobcenter Assens

Jobcentret kan hjælpe med at matche din virksomheds konkrete behov for rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere – eller komme med behovsspecifik rådgivning i den aktuelle situation.

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 64 74 70 00 eller mail virksomhedsservice@assens.dk

Regionale tilbud

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn er én indgang til erhvervsfremme og turismeudvikling for alle Fyns virksomheder.

Noget af det, erhvervshuset hjælper med under krisen er:

  • Sparring til din virksomheds drift under vanskelige forhold.
  • Vejledning om din virksomheds muligheder for brug af statslige ordninger.
  • Assistance til krisehåndtering af din virksomhed.

Du kommer i kontakt med Erhvervshus Fyn på:

Tlf. 70 23 55 15

Læs mere om Erhvervshus Fyns hjælp under coronakrisen:

Early Warning

Early Warning hjælper virksomheder i krise. Konsulenter og et korps af ca. 100 frivillige erhvervsfolk stiller deres hjælp til rådighed gratis, uvildigt og fortroligt.

Hjælpen består i vejledning og sparring og rådgivning.

Bo Jacobsen er regional konsulent på Fyn og kan træffes på:

Tlf. 25 50 53 11.

Læs mere om, hvad Early Warning kan hjælpe dig med:

Fynsk Erhverv

Fynsk Erhverv har oprettet et ”Corona Advisory Board” med bl.a. eksperter og erhvervsledere. Du har mulighed for at stille spørgsmål ved at gå ind på Fynsk Erhvervs facebookside: https://www.facebook.com/fynskerhverv/ eller ved at sende mail til corona@fynskerhverv.dk

NB: spørgsmål og svar offentliggøres på Fynsk Erhvervs hjemmeside, som du kan se her (hvor du også kan læse andre spørgsmål og svar):

Destination Fyn

Information, vejledning og sparring til fynske turismevirksomheder

Destination Fyns medarbejdere sidder klar til at hjælpe din virksomhed til at stå endnu stærkere i feltet af turismeaktører. Book en gratis 1:1-sparring indenfor et emne, der er relevant for netop din virksomhed:

Understøtter fynsk turisme i denne usædvanlige situation. Alle destinationens medarbejdere sidder klar til at svare på mails og telefonopkald.

Her kan du se medarbejdere og kontaktoplysninger:

Nationale tilbud

Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital platform for erhvervsfremme. På virksomhedsguidens hjemmeside kan du få et overblik over, hvilke muligheder, du har for at søge kompensation til din virksomhed. Du kan også få overblik over, hvilke forholdsregler, din virksomheder kan tage. Endelig kan du få inspiration og idéer til at komme igennem krisen ved at se konkrete cases på virksomheder, der har omstillet sig.

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har oprettet en hotline, hvor du kan få svar på dine spørgsmål til diverse hjælpepakker bl.a.:

  • Hjælp til lønudgifter (lønkompensation)
  • Hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement
  • Kompensationsordning for tab af omsætning – for selvstændige og freelancere
  • Kompensation for faste udgifter

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på: Tlf. 72 20 00 34.

Mulighed for at udskyde generalforsamling og forlænge frist til indsendelse af årsrapport

Nu får alle virksomheder forlænget frist for indsendelse af årsrapport. Mange virksomheder står over for at skulle afholde ordinær generalforsamling, hvor virksomhedens årsrapport skal godkendes. Disse virksomheder får nu mulighed for at udskyde generalforsamlingen og indsendelsen af årsrapporten.

Nyhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har oprettet en hotline, hvor du kan få svar på dine spørgsmål til hjælpepakken på skatteområdet om udskydelse af afregning af moms, AM-bidrag og A-skat.

Skattestyrelsens hotline:  Tlf. 72 22 12 39.

Læs mere om spørgsmål og svar til hjælpepakken på:

Statsgaranti – virksomheder kan få garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut

Der er to ordninger, og for begge kræves, at du først forhandler med din bank, hvorefter banken anmelder lånet til Vækstfonden. Der er en ordning målrettet små og mellemstore virksomheder og en ordning målrettet store virksomheder.

Mere om garantierne, krav og vilkår på Vækstfondens hjemmeside:

Har du eller dine medarbejdere fravær som følge af COVID-19?

Ny lov giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Læs mere i nyheden, hvor du kan klikke videre til lovteksten:

STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af corona-virus – eksempelvis arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger.

Landsdækkende hotline til virksomheder:
Tlf. 72 200 350
www.star.dk

Myndighedsfælles info og hotline

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på:
www.coronasmitte.dk.
Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på:
Tlf. 7020 0233.

Har du medarbejdere, der skal på efteruddannelse?

Find en erhvervsskole, der udbyder AMU-kurser som fjernundervisning på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside www.deg.dk.

Få overblikket over AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning på www.voksenuddannelse.dk.

Som altid kan du som arbejdsgiver måske få VEU-godtgørelse for dine medarbejderes voksen- og efteruddannelse. Se mere på Virks hjemmeside:
Virk.dk: VEU-godtgørelse

Virksomheder, der via deres overenskomst er omfattet af en kompetencefond, kan få yderligere tilskud til efteruddannelse. For mange virksomheder betyder det, at de ikke har udgifter til medarbejdernes løn, mens de opkvalificerer sig.

PensionDanmark administrer 18 kompetencefonde, som alle giver tilskud til fjernundervisning.
Virksomhederne kan ringe ind til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning, der sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe virksomhederne med ansøgningerne fra fondene. Tlf. nr. 70 12 13 42.