icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Børne- og Ungeområdet

Aktuel status i Corona-perioden.

02.11.2020

Krav om mundbind

Vær opmærksom på, at du fra torsdag d. 29.10.2020 skal du bære mundbind eller visir i Tandplejen, Sundhedsplejen og hos Børneterapeuterne.

 

27.10.2020

Krav om mundbind eller visir i familiehuset

Vær opmærksom på, at du fra torsdag d. 29.10.2020 skal du bære mundbind eller visir i familiehuset.

 

Aktiviteter på socialområdet for socialt udsatte børn og unge op til 18 år

26. oktober 2020 til og med den 2. januar 2021

Maksimal grænse på 50 personer for aktiviteter på socialområdet for socialt udsatte børn og unge op til 18 år med eller uden deres familier arrangeret af myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner.

 

19.05.2020

 

18.05.2020

Kære samarbejdsparter,

På det specialiserede Børne- og Ungeområde er det nu blevet muligt, at genoptagne div. ydelser helt eller delvist som før Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på baggrund af lovændringer samt udmeldinger fra Social- og Indenrigsmisteriet.

Vi skal dog forsat være meget opmærksomme på, at de retningslinjer som sundhedsmyndighederne har udstedt overholdes. F.eks. i forhold til afstandskriteriet, rengøring mv.

Der henvises som følge heraf, til Sundhedsstyrelsens hjemmeside hvor de forskellige sundhedsfaglige retningslinjer fremgår.

Hvis det forsat ikke er muligt at gennemføre f.eks. samvær, familiebesøg mv., er det vigtigt, at der sker henvendelse til barnets eller dens unges socialrådgiver, sådan der kan arbejdes henimod en anden løsning som tilgodeser alle parter. I er naturligvis også velkommen til at kontakte den pågældende socialrådgiver i forbindelse med spørgsmål.

Venlig hilsen
Trine Wittrup, Afdelingsleder - Ungeenheden og
Helle Brade Kreipke Afdelingsleder - Børn- Familie og Ungeindsatser

 

15.05.2020

Bostederne åbner for besøg i næste uge

Vi glæder os over, at vi nu også kan åbne for besøg på bosteder i Assens Kommune. Det sker fra tirsdag den 19. maj.

Der er mange af jer, der har ventet længe på at se jeres kære, så derfor vil der nok være en ”besøgs-pukkel” her i starten. Det betyder, at du måske ikke kan komme på besøg så tit, som du måske gerne vil eller plejede at være før corona.

Vis hensyn til andre pårørende, der også har savnet at kunne besøge deres kære og følg i øvrigt personalets anvisninger.

Der er en række forholdsregler, personalet og du som pårørende skal tage højde for i forbindelse med besøg.

  • Først og fremmest skal besøget aftales med personalet på forhånd.
  • Derudover skal besøget som udgangspunkt foregå udendørs, og der skal være afstand mellem beboeren og dig som pårørende.

Endelig er det vigtigt at huske, at du skal ikke skal tage på besøg, hvis du er sløj eller syg, og du skal vente til 48 timer efter med at komme på besøg, hvis du har været syg.

Husk også Sundhedsstyrelsens gode råd for at undgå smittespredning – bl.a. nys og host i ærmet og fokus på håndvask/sprit.

Vi skal passe på vores beboere på bostederne.

Børne- og ungeområdet

Kære forældre og unge som modtager støtte fra Børn, Familie og Ungeenheden.

Som en konsekvens af regeringens udmelding omkring Coronavirus er her en kort information om det nødberedskab, som opretholdes på det specialiserede børne- og ungeområde.

Ungeenheden lukkes midlertidigt for personligt fremmøde fra 12. marts indtil videre til og med søndag d. 7. juni 2020. Alle aftaler, besøg, møder, samvær som kan udsættes, vil blive udsat i perioden. I kan som altid kontakte jeres rådgiver i Børn, Familie og Ungeenheden på telefon eller sikker mail.

I kan i akutte situationer også kontakte dagvagtstelefonen på 51 37 44 35 eller døgnvagtstelefonen (uden for arbejdstid) på 29 36 55 28.