icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Ældre- og Sundhedsområdet

Aktuel status i Corona-perioden.

29.09.2020

Besøgende på plejehjem skal altid skal bære mundbind eller visir ved besøg.

 • Det gælder både på gangen hen til lejligheden og under hele besøget i lejligheden (undtagen hvis man kan holde 2 meters afstand til beboerne).
 • Ophold i fællesrum er forsat ikke tilladt.
 • De besøgende skal selv medbringe mundbind/visir. 
 • Medarbejderne har også visir/mundbind på hele dagen når de er sammen med beboerne.
 • Se også Sundhedsstyrelsens nyhed om brug af masker på sygehuse og plejehjem

02.07.2020

Ophævelse af besøgsrestriktioner på social- og sundhedsområdet

Byrådet har henholdsvis den 24. juni 2020 og 1. juli 2020 ophævet besøgsrestriktionerne på social- og sundhedsområdet.

Dette sker med hjemmel i bkg. nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) (trådte i kraft den 24. juni 2020) og bkg. nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (træder i kraft den 2. juli 2020).

 

12.06.2020

Opdaterede retningslinjer vedrørende besøg på socialområdet og besøg på ældreområdet

26.05.2020

Daghjem åbnes med begrænsninger. De enkelte dagtilbud har i samarbejde med demenskonsulenten og Myndighed udvalgt borgere, der får tilbud først. Borgerne er informeret eller bliver det i takt med, at de kan få et tilbud igen.

Træning kan tilbyde holdtræning igen, såfremt retningslinjerne omkring afstand m.m. kan overholdes.

19.05.2020

 

12.05.2020

Nu kan du igen komme på besøg på plejehjem
Vi glæder os til at få besøg på plejehjemmene igen, og vi er klar til at tage imod pårørende fra og med onsdag den 13. maj. Der er dog en del forholdsregler på grund af situationen med corona. Det er kun kontrollerede – og aftalte – besøg, der er tale om.

 

15.04.2020
Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne​ har nu mulighed for at lave individuelle vurderinger af, hvilke borgere, der har mest behov for genoptræning.

Ergo- og fysioterapeuterne vil skiftes til at bemande træningscentrene og køre ud hjemmefra, så vi mindsker smitterisikoen bedst muligt.

De mest sårbare borgere vil modtage hjemmetræning. Andre borgere kommer på centrene, men med en del nye restriktioner om antal af personer i vores lokaler samtidig.

Mange borgere vil opleve, at de stadig skal selvtræne hjemme efter program udarbejdet af ergo- og fysioterapeuterne i et stykke tid endnu.

OBS - Det er endnu ikke tilladt at udføre hold træning.

06.04.2020
Styrelsen for Patientsikkerhed og Social og Indenrigsministeriet har påbudt Assens Kommune og alle landets øvrige kommuner, at udstede forbud mod besøgendes adgang til
kommunale- og private plejehjem samt sociale botilbud for børn, unge eller voksne efter servicelovens regler. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere mod sygdom.

Status på ældre- og sundhedsområdet

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Plejehjem
 • Hjemmepleje
 • Madservice
 • Sygeplejen
 • Center for rehabilitering og akutpleje

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: 

 • Træning (genoptræning) i Aarup, Assens og Haarby: Borgere som er visiteret til træning tilbydes telefonisk vejledning ved fysioterapeut eller ergoterapeut.
 • Demenskonsulenter og forebyggende hjemmebesøg
 • Daghjem på Ældreområdet
 • Aktivitetscentre (frivillig drevne) på ældreområdet