icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Ældre- og Sundhedsområdet

Aktuel status i Corona-perioden.

12.05.2021

Ophævelse af besøgsrestriktioner

Borgmesteren har truffet beslutning om, at det midlertidige forbud mod besøgendes adgang til Center for Rehabilitering og Akutpleje af 11. april 2021, ophæves med øjeblikkelig virkning.

 

11.04.2021

Midlertidige besøgsrestriktioner for Center for Rehabilitering og Akutpleje

Borgmester Søren Steen Andersen har truffet borgmesterbeslutning om midlertidige besøgsrestriktioner for Center for Rehabilitering og Akutpleje, jf. epidemilovens § 29, stk. 1.

 

01.03.2021

Borgmesterbeslutninger vedrørende daghjem

Borgmesteren har truffet borgmesterbeslutninger vedrørende forlængelse af lukning af daghjem til inddæmning af smitte.

 

16.02.2021

Midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem ophæves

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet besøgsrestriktionerne på kommunale og private plejehjem i Assens Kommune. Det betyder, at beboerne på plejecentrene igen kan få besøg uden restriktioner på hvem og hvor mange, der kommer på besøg. Dog er plejehjemmene fortsat underlagt det generelle forsamlingsforbud på maksimalt fem personer, og de besøgende skal forsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

08.01.2021

Borgmesterbeslutning vedr. daghjem

Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftede borgmesterbeslutninger vedrørende lukning af daghjem til inddæmning af smitte

 

05.01.2021

Borgmesterbeslutning - befordring til vaccinationssted

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftet borgmesterbeslutning vedr. kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. servicelovens § 117.