icon-Omsorg-og-støtte

Information om Corona/Covid-19

Ældre- og Sundhedsområdet

Aktuel status i Corona-perioden.

12.05.2021

Ophævelse af besøgsrestriktioner

Borgmesteren har truffet beslutning om, at det midlertidige forbud mod besøgendes adgang til Center for Rehabilitering og Akutpleje af 11. april 2021, ophæves med øjeblikkelig virkning.

 

11.04.2021

Midlertidige besøgsrestriktioner for Center for Rehabilitering og Akutpleje

Borgmester Søren Steen Andersen har truffet borgmesterbeslutning om midlertidige besøgsrestriktioner for Center for Rehabilitering og Akutpleje, jf. epidemilovens § 29, stk. 1.

 

01.03.2021

Borgmesterbeslutninger vedrørende daghjem

Borgmesteren har truffet borgmesterbeslutninger vedrørende forlængelse af lukning af daghjem til inddæmning af smitte.

 

16.02.2021

Midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem ophæves

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet besøgsrestriktionerne på kommunale og private plejehjem i Assens Kommune. Det betyder, at beboerne på plejecentrene igen kan få besøg uden restriktioner på hvem og hvor mange, der kommer på besøg. Dog er plejehjemmene fortsat underlagt det generelle forsamlingsforbud på maksimalt fem personer, og de besøgende skal forsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

08.01.2021

Borgmesterbeslutning vedr. daghjem

Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftede borgmesterbeslutninger vedrørende lukning af daghjem til inddæmning af smitte

 

05.01.2020

Borgmesterbeslutning - befordring til vaccinationssted

I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 har borgmesteren truffet vedhæftet borgmesterbeslutning vedr. kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. servicelovens § 117.

 

18.12.2020

Besøgsrestriktioner på plejehjem lempes

Styrelsen for Patientsikkerhed har i går besluttet at lempe de besøgsrestriktioner, som vores plejehjem er underlagt. Lempelsen betyder, at beboerne på vores plejehjem nu får mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres egen bolig. Der må dog kun være to besøgende ad gangen hos den ældre. Besøgene må stadig kun foretages af højst tre faste nære pårørende – den nærmeste pårørende samt yderligere to faste nære pårørende.  Der ændres derfor ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere hyggelige og hjemlige forhold hos den ældre selv.

 

18.12.2020

Besøgspåbud plejehjem i Assens Kommune - revideret

 

15.12.2020

Besøgspåbud indføres på alle plejehjem i Assens Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt et påbud om midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang på alle kommunens plejehjem. Formålet er at forebygge udbredelse af corona-virus.

Påbuddet udstedes, idet der i Assens Kommune den seneste uge er konstateret 117,2 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere.

Beboerne på plejehjemmene har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg i den kommende tid. Det betyder, at:

 • Besøg kan ske i den del af boligen, som beboeren selv råder over, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

eller

 • Besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende); dog højst to nære pårørende ad gangen.

og

 • At besøg i andre situationer end de ovenfor beskrevne, skal foregå på udendørs arealer.

Påbuddet er gældende fra den 15. december, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende påbuddet og ophæver det, når det er forsvarligt.

Yderligere oplysninger

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 29 37 90 53 eller Signe Lunn Walls, leder for Ældre og Sundhed i Assens Kommune, tlf. 64 74 67 42 / 24 86 20 92

 

 

02.12.2020

Besøgende må igen komme på Bofællesskabet Skelvej

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag ophævet påbuddet af 3. november 2020

 

04.11.2020

Påbud om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej. (COVID-19)

04.11.2020

Yderligere to smittet med COVID-19 på plejehjem i Assens

En beboer på Plejehjem Skelvej i Assens by er konstateret positiv med COVID-19 og er derfor nu isoleret i sin lejlighed. Der er ikke andre beboere på Skelvej, der udviser symptomer, men medarbejderne er naturligvis meget opmærksomme på, om nogle beboere udviser symptomer de næste dage.

29.09.2020

Besøgende på plejehjem skal altid skal bære mundbind eller visir ved besøg.

 • Det gælder både på gangen hen til lejligheden og under hele besøget i lejligheden (undtagen hvis man kan holde 2 meters afstand til beboerne).
 • Ophold i fællesrum er forsat ikke tilladt.
 • De besøgende skal selv medbringe mundbind/visir. 
 • Medarbejderne har også visir/mundbind på hele dagen når de er sammen med beboerne.
 • Se også Sundhedsstyrelsens nyhed om brug af masker på sygehuse og plejehjem

02.07.2020

Ophævelse af besøgsrestriktioner på social- og sundhedsområdet

Byrådet har henholdsvis den 24. juni 2020 og 1. juli 2020 ophævet besøgsrestriktionerne på social- og sundhedsområdet.

Dette sker med hjemmel i bkg. nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) (trådte i kraft den 24. juni 2020) og bkg. nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (træder i kraft den 2. juli 2020).

12.06.2020

Opdaterede retningslinjer vedrørende besøg på socialområdet og besøg på ældreområdet

26.05.2020

Daghjem åbnes med begrænsninger. De enkelte dagtilbud har i samarbejde med demenskonsulenten og Myndighed udvalgt borgere, der får tilbud først. Borgerne er informeret eller bliver det i takt med, at de kan få et tilbud igen.

Træning kan tilbyde holdtræning igen, såfremt retningslinjerne omkring afstand m.m. kan overholdes.

19.05.2020

 

12.05.2020

Nu kan du igen komme på besøg på plejehjem
Vi glæder os til at få besøg på plejehjemmene igen, og vi er klar til at tage imod pårørende fra og med onsdag den 13. maj. Der er dog en del forholdsregler på grund af situationen med corona. Det er kun kontrollerede – og aftalte – besøg, der er tale om.

 

15.04.2020
Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne​ har nu mulighed for at lave individuelle vurderinger af, hvilke borgere, der har mest behov for genoptræning.

Ergo- og fysioterapeuterne vil skiftes til at bemande træningscentrene og køre ud hjemmefra, så vi mindsker smitterisikoen bedst muligt.

De mest sårbare borgere vil modtage hjemmetræning. Andre borgere kommer på centrene, men med en del nye restriktioner om antal af personer i vores lokaler samtidig.

Mange borgere vil opleve, at de stadig skal selvtræne hjemme efter program udarbejdet af ergo- og fysioterapeuterne i et stykke tid endnu.

OBS - Det er endnu ikke tilladt at udføre hold træning.

06.04.2020
Styrelsen for Patientsikkerhed og Social og Indenrigsministeriet har påbudt Assens Kommune og alle landets øvrige kommuner, at udstede forbud mod besøgendes adgang til
kommunale- og private plejehjem samt sociale botilbud for børn, unge eller voksne efter servicelovens regler. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere mod sygdom.

Status på ældre- og sundhedsområdet

Følgende tilbud/afdelinger opretholdes:

 • Plejehjem
 • Hjemmepleje
 • Madservice
 • Sygeplejen
 • Center for rehabilitering og akutpleje

Følgende tilbud/afdelinger lukkes i perioden: 

 • Træning (genoptræning) i Aarup, Assens og Haarby: Borgere som er visiteret til træning tilbydes telefonisk vejledning ved fysioterapeut eller ergoterapeut.
 • Demenskonsulenter og forebyggende hjemmebesøg
 • Daghjem på Ældreområdet
 • Aktivitetscentre (frivillig drevne) på ældreområdet