icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Merudgiftsydelse for borgere med nedsat funktionsevne

Serviceloven giver mulighed for at få dækket nødvendige merudgifter som følge af nedsat funktionsevne.

Voksne over 18 år kan søge i henhold til lovens §100. Merudgifterne skal samlet være på mindst 6.540 kr. om året (april 2019 niveau).

Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er du kun berettiget til dækning af merudgifter, hvis du har en borgerstyret personlig assistance (tidligere kaldet hjælperordning) efter servicelovens § 96. Evt. merudgifter skal i stedet søges efter reglerne om helbredstillæg eller personligt tillæg