icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Ledsageordning

Ledsagerordningen skal give personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Ledsageordningen medvirker til, at personer med funktionsnedsættelse kan deltage i kulturelle og sociale aktiviteter udenfor hjemmet, uden at skulle bede familie eller venner om hjælp.

Hvad kan kommunen tilbyde?

Kommunen kan tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til unge og voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsagelsen kan gives til personer, som kommunen skønner ikke er i stand til færdes på egen hånd på grund af den nedsatte funktionsevne.
Ledsagelsen kan udmøntes på forskellige måder. Ordningen og tilrettelæggelsen heraf bevilges altid ud fra et individuelt skøn.

Her kan du finde kvalitetsstandard for ledsageordningen


Hvor kan jeg få mere information?

Du kan få mere information ved at ringe til Myndighed Social på telefon 64 74 75 21, eller du kan henvende dig personligt til Myndighed Social, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i selvbetjeningsbjælken. Du kan udfylde skemaet digitalt og underskrive med MitID, eller du kan printe det og sende det til:

Assens Kommune
Att. Myndighed Social
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Lovgrundlag

Ledsageordning for 12 - 18-årige gives efter serviceloven § 45

Ledsageordning for 18 - 67-årige gives efter serviceloven § 97.

Kontakt Myndighed Social

Åbningstider:
Mandag til torsdag 10:00 -12:00


Tlf: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.