icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Kontaktperson til døvblinde

Hvis du er over 18 år og døvblind har du mulighed for en særlig form for hjælp der kan være med til at bryde din isolation.

Hvem er omfattet?

Personer der har en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad. En del døvblinde er helt døve og blinde. Andre har både syns- og hørerester.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningen skal give døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation, samt bidrage til at de pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af deres meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

Lovgrundlag

Kontaktperson til døvblinde gives efter servicelovens § 98.

Kontakt Myndighed Social

Åbningstider:
Mandag til torsdag 10:00 -12:00


Tlf: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.