icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Hjemmevejledning til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller deres pårørende kan henvende sig til sagsbehandler med ønske om støtte fra en hjemmevejleder.

Opgaven med at yde hjemmevejledning løses af et team af uddannede pædagoger, der alle har specielle kompetencer indenfor de problemstillinger de visiterede borgere har.

Det konkrete indhold i støtten tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov – og aftales i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen. Omfanget af støtten bygger altid på en individuel vurdering.

Støtten kan eksempelvis indeholde:

  • Støttende samtaler omkring personlige forhold
  • Støtte til praktiske gøremål - herunder økonomi
  • Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets- uddannelses- eller arbejdsmæssige forhold, fritidsaktiviteter mv.
  • Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge
  • Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre som f.eks. sygehusvæsenet og egen læge.

Lovgrundlag

Hjælp og støtte i eget hjem gives efter servicelovens § 85.

Kontakt Myndighed Social

Åbningstider:
Mandag til torsdag 10:00 -12:00


Tlf: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.