icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Botilbud

Kommunen driver en række botilbud, der kan tilbyde ophold samt hjælp og støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På nogle af botilbuddene er der mulighed for intern dagaktivitet.

Henvisning og visitation

Hvis en borger ønsker at blive visiteret til et dag- eller botilbud, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i bopælskommunen.

Team Voksenhandicap i Assens Kommune: tlf. 64 74 75 21.

Sagsbehandleren skal i samarbejde med borgeren udfylde et ansøgningsskema, som sammen med kommunens indstilling sendes til:

Assens Kommune
Voksenhandicap
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Lovgrundlag

Botilbuddene er etableret efter servicelovens § 105, stk. 2 i almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85. Derudover har vi nogle få aflastningspladser efter servicelovens § 107. 

Kontakt Myndighed Social

Åbningstider:
Mandag til torsdag 10:00 -12:00


Tlf: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.