icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Ved en BPA-ordning efter serviceloven § 96 yder kommunen et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren er selv arbejdsleder, og arbejdsgiverfunktionen kan varetages af borgeren selv, en forening, en privat virksomhed eller en nærtstående.

Med henblik på at give svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med en BPA-ordning, som f.eks. udmåling af tilskud, tilrettelæggelse af ordningen, løn- og ansættelsesvilkår mv., har Assens Kommune udarbejdet en BPA-håndbog. BPA-håndbogen er gældende fra 1. april 2020.

BPA-håndbogen supplerer kvalitetsstandard for BPA-ordning.

Her kan du finde kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance.

Og nedenfor finder du Assens Kommunes håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance og de tilhørende bilag.

NB: Hvis du bruger internet-browseren Explorer og klikker på linket til et af Word-dokumenterne, anbefales det, at du derefter klikker på 'Gem' og derefter 'Åbn'.

Håndbog for Borgerstyret personlig assistance

BPA - Kontaktoplysninger, lovgivning mv.

BPA - Bilag 1 - Vejledning i udfyldelse af arbejdssedler

BPA - Bilag 2 - Arbejdsseddel til indberetning til Team Løn - Word-dokument

BPA - Bilag 3 - Mulighedserklæring - Word-dokument

BPA - Bilag 4 - Vejledende skabelon i forbindelse med ansættelseskontrakt

Lønsatser pr. 1. oktober 2022 - BPA-hjælpere