icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Hjælpemidler, forbrugsgoder

Sådan søger du hjælpemidler,  forbrugsgoder og boligindretning

Du søger ved at sende et ansøgningsskema. Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du kontakte den sagsbehandlende terapeut pr. mail eller via teamtelefonen i åbningstiden.

Hvad kan du søge om efter § 112?

Eksempler kan være rollator, badebænk, toiletforhøjer, kørestol og andre genbrugshjælpemidler. Hjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du som borger låner hjælpemidlet af kommunen, så længe forudsætningerne for bevillingen er til stede. Kommunen kan dog vælge at udskifte hjælpemidlet, hvis det er nødvendigt.

Reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler

Du kan søge om at få dit hjælpemiddel udskiftet eller repareret, hvis der er behov for det. Når behovet for lån af hjælpemidlet ophører, skal hjælpemidlet tilbage til Assens Kommune. Alle henvendelser vedrørende reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler rettes til sagsbehandlende terapeuter.

Din pligt til at vedligeholde

Som borger har du pligt til at holde dit lånte hjælpemiddel i funktionsduelig stand. Det vil sige, at du betaler udgifterne til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Flytning af møbler og hjælpemidler

Hvis det i forbindelse med bevilling af hjælpemidler er nødvendigt at flytte møbler i din bolig, er det dit ansvar at sørge for, at dette er klaret, inden hjælpemidlerne leveres. Hvis du flytter til anden bolig, er det dit ansvar at flytte hjælpemidlerne med til den nye adresse. Du kan få hjælp til at flytte plejeseng ved henvendelse til de sagsbehandlende terapeuter.

Forbrugsgode § 113

Det er muligt at søge støtte til et forbrugsgode. Dog ikke hvis forbrugsgodet indgår i sædvanligt indbo, som for eksempel almindelige stole, borde, telefoner, tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere m.v.

Kontakt Hjælpemidler

Åbningstider:
Alle hverdage kl. 8.00 - 9.00

Tlf: 64 74 75 22

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.