icon-Dine-medarbejdere

Handicap, psykiatri og misbrug

Hjælpemidler

Assens Kommune kan yde hjælp, råd og vejledning vedrørende hjælpemidler, hvis du eller en af dine pårørende får en varigt nedsat funktionsevne.

Hjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112 og § 113.

Hvem kan søge?

For at kunne få hjælp efter § 112 og § 113 til hjælpemidler eller forbrugsgoder er det en forudsætning:

  • at der er tale om en varigt nedsat funktionsevne
  • at det ansøgte hjælpemiddel vil lette den daglige tilværelse i væsentlig grad.

Kontakt

Kontaktoplysninger og information vedr. de forskellige former for hjælpemidler finder du i den blå menu til højre i billedet under "Hjælpemidler".