icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Voldsomt vejr og katastrofer

Af og til rammes Danmark af ekstremt vejr som for eksempel storm og kraftigt nedbør. Her har vi samlet oplysninger om, hvordan du skal forholde dig samt link til relevante selskaber og myndigheders sider.

Forebyggelse og forsikring

Du har selv ansvaret for at sikre din ejendom. På klimatilpasning.dk  kan du se hvordan du forebygger skader og gør din bolig klimaklar.

oversvømmelseskortet kan du se, hvordan vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension har gode tips til, hvordan du som husejer kan forebygge vejrskader, hvad enten det handler om storm, skybrud, snestorm eller andet uvejr og hvad du skal gøre, hvis skaden er sket.

Varsling

I tilfælde af større ulykke eller katastrofe, brand der udvikler farlig røg m.m. udsender politiet sirene-signaler.

beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvad de forskellige sirenesignaler betyder. Samtidig sendes en beredskabsmeddelelse til DR og TV2 om hvordan berørte borgere skal forholde sig. Lyt til lokalradioen (P4 Fyn) og få oplysninger på følgende hjemmesider: politiet , dr.dk og tv2.dk.

Politi og alarmcentral

Husk altid, at ved ekstremt vejr eller katastrofer vil alarmcentralen være belastet. Ring derfor kun 112 i tilfælde af skader, som udgør en akut fare eller berører mange mennesker.  Du kan få fat i politiet på tlf. 114.  Fyns Politi er desuden på Twitter, hvor du kan følge varslingerne.

Offentlig transport

Den offentlige transport bliver ofte påvirket ved kraftigt uvejr m.m. Oplysninger om forsinkelser og aflysninger på bus og tog kan du se på Rejseplanen.

Lokale opdateringer - følg med her på assens.dk, på Facebook og Twitter

Hvis der opstår kritiske situationer såsom stormflod, brand eller lignende i kommunens område, vil du finde opdateringer her  på siden og på Facebook  og Twitter

Giv os besked

Når vejrguderne raser, kan det gå hårdt ud over træer , veje, skilte, bænke, grønne områder m.m. Ved skader der udgør en akut fare for mennesker eller fare for mange mennesker ringer du 112.

Derudover kan du indberette væltede træer m.m. og andet du observerer. Vi vil gerne have et praj: