icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Jordvarme

Jordvarme er en driftssikker og miljøvenlig opvarmningskilde, der kan bruges til at opvarme din ejendom og dit brugsvand, hvis du bor i et område, hvor du ikke kan tilslutte dig fjernvarmenettet.
Du skal søge om tilladelse hos Byg og Miljø, før du etablerer dit jordvarmeanlæg. Det skyldes, at den frostsikre væske, som et jordvarmeanlæg indeholder, kan udgøre en miljømæssig risiko, hvis anlægget ikke etableres korrekt. Søg om tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg her.

Jordvarme fungerer ved hjælp af varmepumpe. Du kan sammenligne varmepumper på Varmepumpelisten.

Tilskud

Hvis du bor i et område uden fjernvarme, kan du søge tilskud fra Bygningspuljen til konvertering til varmepumpe. Du skal søge tilskuddet før, du indgår aftale med en håndværker eller køber materialer. Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen her.

Hvordan fungerer jordvarme?

Slanger med væsker tilsat et frostsikringsmiddel graves ned ved din ejendom. Den omgivende jord opvarmer væsken til et par grader. Den let opvarmede væske ledes ind i en varmepumpe, hvor væskens lave temperatur bruges til at producere varme, som kan opvarme din ejendom. Når væsken har afgivet den smule varme, den besad, ledes væsken tilbage ud i de nedgravede slanger, hvor den atter varmes op af jorden.

Hvis du skifter opvarmningsform, skal du huske at opdatere BBR-oplysningerne om din ejendom. Du kan opdatere BBR-oplysningerne her.