icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Olietanke

Miljøregler for olietanke

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til opbevaring eller transport af olieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke. 

Specielt for plasttanke

Der er en række brandtekniske krav til opstilling af mindre plasttanke.

I Bilag A i Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige og brændbare væsker af 1. november 2020 er kravene til opstilling af plasttanke mere grundigt beskrevet bl.a. med illustrationer i form af skitser.

Frister for sløjfning af olietanke

En del af miljøreglerne berører små tanke (under 6.000 liter), hvoraf størstedelen er villatanke. I skemaet herunder kan du se, hvornår din olietank skal sløjfes.

      Sløjfningsterminer 
Overjordiske tanke Ståltanke    Ståltanke   Uden indvendig korrosions-beskyttelse 30 år
Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse eller offeranode 40 år
  Plasttanke Enkeltvæggede 25 år *)
Dobbeltvæggede 40 år 
Nedgravede tanke  Ståltanke (glasfiber-belagte)  Uden indvendig korrosions-beskyttelse 40 år
Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse 50 år 
 Plasttanke   45 år
*Gælder også tanke af andet end plast (og stål)

Miljøtjek

Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, eller som i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt deres tankanlæg opfylder reglerne, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Kontakt Miljø og Natur - Team Industri

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.