icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Olietanke

Miljøregler for olietanke

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til opbevaring eller transport af olieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke. 

Specielt for plasttanke

Der er en række brandtekniske krav til opstilling af mindre plasttanke.

I Bilag A i Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 14 "Vejledning om brandfarlige væsker" er kravene til opstilling af plasttanke mere grundigt beskrevet bl.a. med illustrationer i form af skitser.

Frister for sløjfning af olietanke

En del af miljøreglerne berører små tanke (under 6.000 liter), hvoraf størstedelen er villatanke. I skemaet herunder kan du se, hvornår din olietank skal sløjfes.

      Sløjfningsterminer og frister
Overjordiske tanke Ståltanke    Ståltanke   Uden indvendig korrosions-beskyttelse 30 år Dog frist til 31. august 2008 i særlige tilfælde  
Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse eller offeranode 40 år  
  Plasttanke Enkeltvæggede 25 år *) Dog frist til 31. aug. 2008*) i særlige tilfælde 
Dobbeltvæggede 40 år   
Nedgravede tanke  Ståltanke (glasfiber-belagte)  Uden indvendig korrosions-beskyttelse 40 år Dog frist til 31. marts 2010 i særlige tilfælde 
Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse 50 år   
 Plasttanke   45 år  
45 år Dog frist til 31. marts 2015 i særlige tilfælde
*Gælder også tanke af andet end plast (og stål)

Miljøtjek

Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, eller som i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt deres tankanlæg opfylder reglerne, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.