icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner og telte kan enten være omfattet af krav om byggetilladelse eller certificering.

Byggetilladelse eller certificering?

Transportable telte og konstruktioner kræver ikke byggetilladelse, hvis de er certificerede efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

For transportable telte og konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om det transportable telts eller konstruktions indretning og brug, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før konstruktionen tages i brug, uanset om det er certificeret eller kræver byggetilladelse.

Konstruktioner og telte, som kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Alle telte i mere end 1 etage.
  Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2.
  Transportable konstruktioner i mere end 1 etage. 
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2.
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Gangbroer, der er over 1,0 meter i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Konstruktioner og telte, som hverken kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage til privat brug.
 • Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2.
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1, 0 meter i højden og uden overdækning.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 meter i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.
 • Gangbroer m.v. der er højst 1,0 meter over terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads.
  Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
 • Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.

Bemærk, at ovenstående konstruktioner stadig skal leve op til kravene i nogle af bygningsreglementets bestemmelser, selv om de er fritaget for krav om byggetilladelse eller certificering.

Du finder en mere detaljeret beskrivelse af hvordan du skal forholde dig i denne folder.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.