icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner og telte kan enten være omfattet af krav om byggetilladelse eller certificering.

Byggetilladelse eller certificering?

Transportable telte og konstruktioner kræver ikke byggetilladelse, hvis de er certificerede efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

For transportable telte og konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om det transportable telts eller konstruktions indretning og brug, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før konstruktionen tages i brug, uanset om det er certificeret eller kræver byggetilladelse.

Konstruktioner og telte, som kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Telte i mere end 1 etage.
 • Telte, der ikke er til privat brug, med areal over 50 m2.
 • Konstruktioner i mere end 1 etage.
 • Scener, herunder både udendørs og indendørs automobilscener.
 • Scener og tribuner højere end 1 meter. 
 • Alle overdækninger over scener og tribuner.
 • Gangbroer højere end 1 meter samt alle overdækninger af gangbroer
 • Portaler, Truss-systemer eller selvstående konstruktioner (Tårne, storskærme, mobilantenner, skillevægge mv.), der udføres på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Konstruktioner og telte, som hverken kræver byggetilladelse eller certificering:

 • Telte i 1 etage kun til privat brug.
 • Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug, og som ikke er større end 50 m2.
 • Scener og tribuner på højst 1 m og uden overdækning.
 • Gangbroer, som højst er 1 m over terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, containere og lignende konstruktioner, hvis ydervæggene er af fast materiale, uanset, om de er på hjul og uanset, om de anvendes til overnatning.

Bemærk, at ovenstående konstruktioner stadig skal leve op til kravene i nogle af bygningsreglementets bestemmelser, selv om de er fritaget for krav om byggetilladelse eller certificering.

Du finder en mere detaljeret beskrivelse af hvordan du skal forholde dig i denne folder.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.