icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Solceller

Ved at sætte et solcelleanlæg op kan du producere din egen elektricitet og dermed reducere husstandens elregning.

Ofte stillede spørgsmål til solcelleanlæg

Kræver det byggetilladelse at opsætte solceller på taget af min bolig?

- det kræver ikke en byggetilladelse, når solcellerne opsættes på tage, hvis de oplægges i samme hældning som taget.
Hvis de opsættes på et fladt tag, skal der søges en byggetilladelse, så vi kan vurdere, om det vil kræve en byggetilladelse.
Selvom det ikke kræver en byggetilladelse, kan det kræve en dispensation fra f.eks. skovbyggelinier, åbyggelinier, søbeskyttelseslinier mv., lokalplaner, eller der kan være tinglysning på din ejendom.


Skal jeg søge byggetilladelse til at stille solceller på terrænet?

- Ja, det kræver en byggetilladelse, da det bliver en selvstændig konstruktion.
Du kan læse, hvordan du søger om byggetilladelse her.


Kræver det en landzonetilladelse, hvis jeg opsætter solceller ude på landet?

- Hvis solcellerne sættes på taget, kræver det som udgangspunkt ikke en landzonetilladelse, så lang tid de følger tagets hældning. Stilles de på et fladt tag, skal det vurderes fra sag til sag.
Hvis de placeres på terræn, kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse. 


Jeg har en erhvervsbygning, må jeg også sætte solceller på taget af den uden byggetilladelse?

- På alle erhvervsbygninger kræver det en byggetilladelse at opsættes solceller, også selvom det er på taget.
Du kan læse, hvordan du søger om byggetilladelse her.


Hvor kan jeg finde yderlige oplysninger om, hvad der gælder for min grund?

- Du skal kigge flere steder for at få alle oplysningerne. Et godt sted at starte er www.geofyn.dk, hvor det er muligt at se, om der er f.eks. en skovbyggelinie, eller en lokalplan.
Her kan du se lokalplanerne, hvis du ved hvilket nummer, der gælder for din ejendom.
En sidste ting, der kan have indflydelse, er privatretlige tinglysninger, som du kan finde på www.tinglysning.dk.

 

Mere information om solcelleanlæg

 
Ønsker du at placere solcellerne på taget, kræver det som udgangspunkt ikke en byggetilladelse, så lang tid de lægges plant med taget.

Hvis de opsættes på et fladt tag, kræver det som udgangspunkt en byggetilladelse.

Lige meget om det kræver en byggetilladelse eller ej, skal det overholde byggeretten.

Selvom det ikke kræver byggetilladelse, kan der være anden lovgivning, der skal gives dispensation fra.

Det er bl.a. skovbyggelinier, åbyggelinier, søbeskyttelseslinier mv., lokalplaner, eller der kan være tinglysning på din ejendom.
I lokalplanerne kan der stå, at der ikke må benyttes blanke og reflekterende tagmaterialer. I de tilfælde skal der benyttes antirefleksbehandlede paneler.

Se lokalplanerne her og ejendommens servitutter på www.tinglysning.dk.

For skovbyggelinier, åbyggelinier, søbeskyttelseslinier mv. skal der søges dispensation, hvis anlægget rejses op fra taget, og/eller der benyttes reflekterende paneler.

Det er muligt at se, hvilke lokalplaner og beskyttelseslinjer der er for din ejendom på www.geofyn.dk

Solceller kan i nogen grad reflektere solens stråler. Du skal derfor sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer.

OBS: Selvom der ikke skal søges byggetilladelse, bedes du informere vores BBR-afdeling om, at du har monteret et solcelleanlæg med ejendomsnummer/adresse og postnr. samt anlæggets størrelse (KW). 


Ønsker du at placere solcellerne på terræn, kræver det en byggetilladelse.

Du kan læse, hvordan du søger om byggetilladelse her.

Solceller på erhvervs- eller etagebygninger

Ønsker du at opsætte solceller på en erhvervs ejendom eller etagebolig, kræver det altid en byggetilladelse.
Også selvom anlægget placeres på taget.

Du kan læse, hvordan du søger om byggetilladelse her.

Støtte til solcelleanlæg

Den 11. juni 2013 blev reglerne for støtte til solceller ændret. 

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.