icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Påbegyndelse og færdigmelding?

Inden du påbegynder dit byggeri skal du påbegynde det i Byg og miljø.

Når du er færdig med dit byggeri skal det færdigmeldes i Byg og miljø.

Byggearbejder der kræver byggetilladelse må ikke tages i brug uden kommunens ibrugtagningstilladelse. Småbygninger og nedrivningsarbejder er dog undtaget.

Sammen med færdigmeldingen skal du medsende den dokumentation der er relevant for din byggesag i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.
Der er i BR18 beskrevet hvad der skal medsendes sammen med din færdigmelding under de enkelte bestemmelser.

Ved færdigmelding skal minimum følgende fremsendes:

  • Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring og præmien er betalt, jf. byggelovens § 25 C, stk. 2, for byggeri omfattet af byggelovens § 25 A.
  • Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.
  • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå af al relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger mv.
  • Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer.

 

Stikprøvekontrol

I 10 % af byggesagerne hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse skal kommunen foretage stikprøvekontrol.
Byggesager vedrørende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt byggesager vedrørende garager og carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, er ikke omfattet af krav om stikprøvekontrol.

Ved en stikprøvekontrol skal kommunen påse at byggeriet overholder de relevante krav i bygningsreglementet. Der vil i den forbindelse også blive gået et bygningssyn.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.