icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Nedrivning

Ansøgning om nedrivningstilladelse

Nedrivning af bebyggelse, der kræver byggetilladelse at opføre, må ikke påbegyndes uden tilladelse, jf. BR18 § 47. Dette er f.eks. alt bolig- og erhvervsbebyggelse.
Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m².
Nedrivning af sekundær bebyggelse (carport, udhus, drivhus, garage osv.) under 50 m² kan ske uden tilladelse, men skal anmeldes til BBR, når nedrivningen er foretaget.

Indsend din ansøgning om nedrivningstilladelse via Byg og Miljø. Du må ikke påbegynde nedrivning af bebyggelse der kræver nedrivningstilladelse, uden tilladelse fra kommunen.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilken bygning det drejer sig om (BBR), og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade (areal).
Når nedrivningsarbejdet er færdigt, skal det færdigmeldes i Byg og Miljø.

Husk at anmelde dit byggeaffald gennem bygningsaffald.dk.

Nyttige links:

Hvad skal bruges til en ansøgning
Hvor lang tid skal jeg vente på en nedrivningstilladelse?
Bygningsreglementet
Påbegyndelse og færdigmelding?

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.