icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende

Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende til flere end 150 personer kræver ikke byggetilladelse, hvis Bilag 11 - Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder følges i sin helhed.

Vær opmærksom på, at du skal indsende en mail (byg@assens.dk) til os med oplysning om områdets placering, indretning og brug, senest 4 uger før området tages i brug.

Hvis arrangementet/området ikke kan overholde de præ-accepterede løsninger (se ovenfor), må du ikke indrette det eller tage det ibrug før du har modtaget en byggetilladelse. Læs evt. afsnittet ”Ansøgning om byggetilladelse” for nærmere info om ansøgningsprocedure.

Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vurderes, at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold i stedet for en certificeret rådgiver. Dokumentation for overholdelse af kapitel 5 skal være modtaget af Assens Kommune senest 4 uger før, at området tages i brug.

Anmeldelse om salgsområde (der opfylder alle præ-accepterede løsninger) skal ske til byg@assens.dk

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.