icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Jeg skal nedrive

Ansøgning om nedrivningstilladelse

Alt hvad der kræver byggetilladelse at opføre, kræver som udgangspunkt også nedrivningstilladelse at fjerne. Det vil sige, at du ikke må påbegynde nedrivning af bebyggelse der kræver byggetilladelse, uden nedrivningstilladelse fra Assens Kommune.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilken bygning det drejer sig om (BBR), og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade (areal).

Indsend din ansøgning om nedrivning via Byg og Miljø under selvbetjeningsløsningen.

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.
Ejer skal indsende nedrivningsansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Dit nedrivningsarbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.

Du modtager en automatisk genereret kvittering i Byg og Miljø når du har udfyldt og indsendt ansøgningen korrekt til os. Din sag er først registreret ved kommunen når du modtager en kvittering fra byggesagsbehandlerne.

Du må ikke påbegynde nedrivning af bebyggelse der kræver byggetilladelse, uden tilladelse fra kommunen.

Når nedrivningsarbejdet er færdigt, skal det færdigmeldes via Byg og Miljø.

 

Undtaget fra krav om nedrivningstilladelse

Sekundære bygninger på højst 50 m², f.eks. garager og carporte, der ikke er integreret i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse (ikke erhvervsmæssigt), overdækkede terrasser og lignende, kan nedrives uden tilladelse fra kommunen.
Når bygningen er fjernet skal du huske at tilrette din BBR.

Nyttige links:

Hvad skal bruges til en ansøgning
Hvor lang tid skal jeg vente på en nedrivningstilladelse?
Bygningsreglementet
Påbegyndelse og færdigmelding?

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.