icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Hvor lang tid skal jeg vente på en byggetilladelse?

Sagsbehandlingstid for byggesager

Regeringen og KL indgik i 2015 en aftale om servicemål for byggesagsbehandlingen.

Servicemålene angiver den sagsbehandlingstid, du som ansøger skal påregne for at få en byggetilladelse, og dermed sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor du har indsendt en ansøgning, der er fuldt belyst, og frem til at kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse.

Det er vigtigt at præcisere, at byggeri kan kræve tilladelse fra andre myndigheder, inden der kan udstedes en byggetilladelse, f.eks. en tilladelse fra Naturstyrelsen. Ligeledes kan byggesager kræve høringer, helhedsvurderinger, tilladelser fra anden lovgivning og dispensationer, som kan påvirke sagsbehandlingstiden. 

Simple konstruktioner 40 dage
Enfamilieshuse
40 dage
Etagebyggeri, erhverv 55 dage
Industri- og lagerbygninger 50 dage
Etagebyggeri, boliger 60 dage

OBS.

Det er vigtigt at understrege at ovenstående alene er servicemål. Det vil sige, at det ikke aktuelle sagsbehandlingstider.

Assens Kommune har modtaget mange byggesager, som har bevirket at vi igennem en længere periode ikke har kunne leve op til ovennævnte servicemål.

Du skal derfor påregne en længere sagsbehandlingstid end servicemålene. Men hvor meget mere, kan vi desværre ikke præcist sige noget om.

Vi arbejder intenst på at nedbringe vores sagsbehandlingstider hele tiden.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.