icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Hvad skal jeg bygge?

Enfamilieshus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus


Etagebolig, enfamiliehus opdelt til to lejligheder o.l.  (vandret lejlighedsskel)


Erhvervsbyggeri


Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse o.l.


Hegnsmure og andre faste konstruktioner

 

Facadeændringer

Ændringer på facaden eller tag, kan i nogle områder være beskyttet af lokalplanen. Det kan derfor være nødvendigt at søge godkendelse hos plan afdelingen i Assens Kommune. 


Nedrivning af bygninger

Nedrivning af bebyggelse over 50 m2 og faste konstruktioner kræver en byggetilladelse. Nedrivning af sekundære bygninger under 50 m2 kan ske uden tilladelse, men skal anmeldes til BBR, når nedrivningen er foretaget. Husk også at anmelde dit byggeaffald gennem Bygningsaffald.dk.

Fredede bygninger

Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, skal du altid snakke med Kulturarvsstyrelsen, før du ændrer noget på din ejendom.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.