icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Hvad skal bruges til en ansøgning

Nedenfor er angivet eksempler på materiale til en byggeansøgning. Listen er ikke udtømmende og Assens Kommune kan til enhver tid forlange supplerende dokumentation og oplysninger, hvis vi skønner der er behov for det.

Ordforklaring:

 • Bygningsreglement 2018 er forkortet til BR18.
 • Konstruktionsklasse er forkortet til KK, f.eks. KK1 (konstruktionsklasse 1).
 • Brandklasse er forkortet til BK, f.eks. BK1 (brandklasse 1).

Byggeri indplaceret i KK1 og BK1

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
 • Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen og ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen ligeledes oplysning om den hidtidige benyttelse.
 • Oplysning om forhold vedrørende byggeretten og de ubebyggede arealer, iht. BR18 kapitel 8 og 20.
 • Oplysning til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår, f.eks.:
  • Situationsplan med mål til skel og til andre bygninger på samme grund.
  • Facadetegninger påført højder og materialer.
  • Plantegning med rumbeskrivelser.
  • Terræn og koteplan, såfremt grunden er skrånende, eller der skal foretages terrænregulering.
  • Udstykningsplan såfremt der bygges dobbelthus, rækkehus, kædehus m.m.
  • Øvrige relevante tegninger, alt afhængig af byggeriets art.
 • Dokumentation for at byggeriet er indplaceret i KK1 og BK1. Her skal der redegøres for hvorfor du mener byggeriet er indplaceret i BK1 og KK1.
 • Oplysning til registrering af sagen i BBR.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i BR18 byggearbejdet er omfattet af. Hér sættes kryds ved de kapitler i BR18 byggearbejdet skal overholde, f.eks. kap. 4 (afløb), kap. 5 (brand), kap. 15 (konstruktioner), kap. 21 (vand), osv.
 • Tilbud på byggeskadeforsikring, selvbyggererklæring, eller en tro og love erklæring såfremt byggeriet er undtaget for byggeskadeforsikring (gælder kun for boligbyggeri).
 • Fuldmagt fra den tinglyste ejer, såfremt det ikke er ejer selv der søger.

 

Byggeri indplaceret i KK2-4 samt BK2-4

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
 • Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen og ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen ligeledes oplysning om den hidtidige benyttelse.
 • Oplysning om forhold vedrørende byggeretten og de ubebyggede arealer, iht. BR18 kapitel 8 og 20.
 • Oplysning til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår, f.eks.:
  • Situationsplan med mål til skel og til andre bygninger på samme grund.
  • Facadetegninger påført højder og materialer.
  • Plantegning med rumbeskrivelser.
  • Terræn og koteplan, såfremt grunden er skrånende, eller der skal foretages terrænregulering.
  • Øvrige relevante tegninger, alt afhængig af byggeriets art.
 • Konstruktioner (skal udarbejdes af en certificeret rådgiver):
  • Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til jf. BR18 kapitel 26 og 28.
  • Dokumentation for gyldigt certifikat.
  • Starterklæring.
 • Brand (skal udarbejdes af en certificeret rådgiver):
  • Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasser jf. BR18 § 511.
  • Oplysning om og dokumentation for hvorledes byggeriet opfylder BR18 §§ 126-133, vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. BR18 § 510.
  • Dokumentation for gyldigt certifikat
  • Starterklæring
 • Oplysning til registrering af sagen i BBR.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i BR18 byggearbejdet er omfattet af. Hér sættes kryds ved de kapitler i BR18 byggearbejdet skal overholde, f.eks. kap. 4 (afløb), kap. 5 (brand), kap. 15 (konstruktioner), kap. 21 (vand), osv.
 • Tilbud på byggeskadeforsikring, selvbyggererklæring eller en tro og love erklæring såfremt byggeriet er undtaget for byggeskadeforsikring (boligbyggeri).
 • Fuldmagt fra den tinglyste ejer, såfremt det ikke er ejer selv der søger.
 • For byggeri indplaceret i KK4 samt BK4 skal der indsendes yderligere oplysninger fra den certificerede rådgiver.

Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse o.l. sekundær bebyggelse

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
 • Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen og ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen ligeledes oplysning om den hidtidige benyttelse.
 • Oplysning om forhold vedrørende BR18 kapitel 8 og 20.
 • Oplysning til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår, f.eks.:
  • Situationsplan med mål til skel og til andre bygninger på samme grund.
  • Facadetegninger påført højder og materialer.
  • Plantegning med rumbeskrivelser.
  • Terræn og koteplan, såfremt grunden er skrånende, eller der skal foretages terrænregulering.
  • Øvrige relevante tegninger, alt afhængig af byggeriets art.
 • Oplysning til registrering af sagen i BBR.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i BR18 byggearbejdet er omfattet af. Hér sættes kryds ved de kapitler i BR18 byggearbejdet skal overholde, f.eks. kap. 4 (afløb), osv.
 • Fuldmagt fra den tinglyste ejer, såfremt det ikke er ejer selv der søger.

 

Hegnsmure og andre faste konstruktioner

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
 • Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen og ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen ligeledes oplysning om den hidtidige benyttelse.
 • Oplysning til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår, f.eks.:
  • Situationsplan med mål til skel og til andre bygninger på samme grund.
  • Facadetegninger påført højder og materialer.
  • Terræn og koteplan, såfremt grunden er skrånende, eller der skal foretages terrænregulering.
  • Øvrige relevante tegninger, alt afhængig af byggeriets art.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i BR18 byggearbejdet er omfattet af. Hér sættes kryds ved de kapitler i BR18 byggearbejdet skal overholde, f.eks. kap. 7 (byggeplads), kap. 15 (konstruktioner), osv.
 • Fuldmagt fra den tinglyste ejer, såfremt det ikke er ejer selv der søger.

 

Nedrivning af bygninger

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
 • Oplysning til registrering af sagen i BBR, herunder angivelse af bygningsnummer.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i BR18 byggearbejdet er omfattet af. Hér sættes kryds ved de kapitler i BR18 byggearbejdet skal overholde, f.eks. kap. 7 (byggeplads), osv.
 • Fuldmagt fra den tinglyste ejer, såfremt det ikke er ejer selv der søger.

 

Tilladelse til ibrugtagning

Byggeri må ikke tages i brug, inden vi har givet en ibrugtagningstilladelse.
Ved færdigmelding af et byggeri skal erklæring om det færdige byggeri underskrives digitalt i Byg og Miljø. Derudover skal alt teknisk relevant materiale fremsendes.
Færdigmelding af byggeri i BK2-4 samt KK2-4 skal desuden indeholde en sluterklæring.
BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver automatisk ajourført, når byggesagen bliver afsluttet.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.