icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Hvad kræver byggetilladelse?

Er du i tvivl om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse så kontakt os.

Enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus

 • Nybyggeri
 • Inddrage en tagetage til beboelse
 • Inddrage et udhus/baghus til beboelse
 • Inddrage en udestue til beboelse
 • Inddrage en overdækket terrasse til beboelse
 • Tilbygninger herunder udestuer, havestuer, orangeri eller lignende
 • Ændring fra enfamiliehus til tofamiliehus (lodret lejlighedsskel)


Regler for byggeri i skel

 • Bolig, udestuer, tagterrasser, hævet opholdsarealer o.l. må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter. For sommerhuse er afstandskravet 5 meter.

Etagebolig, enfamiliehus opdelt til to lejligheder o.l. (vandret lejlighedsskel)

 • Nybyggeri
 • Indretning af lejlighed i f.eks. tagetagen (vandret lejlighedskel)
 • Tilbygninger
 • Se mere her

Erhvervsbyggeri

 • Nybyggeri
 • Ændring af benyttelsen (f.eks. fra lager til produktion eller omvendt)
 • Tilbygninger
 • Se mere her 

Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse o.l.

 • Hvis det samlede areal af småhusbygninger på grunden overstiger 50 m2 kræver det en byggetilladelse, også hvis du opfører f.eks. et legehus på 3 m2 på grunden
 • Hvis byggeretten ikke overholdes, skal der søges en byggetilladelse.
 • Se mere her 

Regler for småhusbyggeri i skel

 • For oplysning om reglerne for småhusbyggerier i skel klik her

Hegnsmure og andre faste konstruktioner

 • Hegn over 1,8 meter
 • Legepladser
 • Pyloner og skilte

Facadeændringer

 • Du skal være opmærksom på eventuelle lokalplaner for området eller tinglyste servitutter.
 • Du skal især være opmærksom, hvis der er en bevarende lokalplan for området, eller hvis du bor i Assens midtby, hvor der er en tinglyst deklaration for bygningers ydre fremtræden.

Nedrivning af bygninger

 • Hvis dit byggeri har krævet en byggetilladelse, kræver det også en nedrivningstilladelse.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.