icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Camping- og salgsområder

Campingområder

Midlertidige campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med mere end 150 personer, skal ansøges ved kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug. Der skal medsendes oplysninger om områdets placering, indretning, periode og brug.

Campingområder til færre end 150 overnattende personer er ikke omfattet af bestemmelsen.

Campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, er ikke omfattet af byggeloven. Campingtelte til overnatning skal ikke byggesagsbehandles og skal ikke leve op til andre krav i bygningsreglementet.

 

Salgsområder

Salgsområder til mere end 150 personer, skal ansøges til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før arrangementet. Såfremt de præ-accepterede løsninger for salgsområder overholdes, kræver det ikke en byggetilladelse, men skal blot anmeldes. I anmeldelsen skal det tydeligt fremgå, at de præ-accepterede løsninger overholdes.

Til både anmeldelse og ansøgning skal der medsendes oplysninger om salgsområdets placering, indretning, periode og brug.

Du kan læse mere om både Camping- og Salgsområder i bilag 11 til Bygningsreglementets kap. 5: BR18, kap. 5, bilag 11

Anmeldelse om salgsområde (der opfylder alle præ-accepterede løsninger) skal ske til byg@assens.dk

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.