icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Bygningsreglementet

1. januar 2020 sker der ændringer i BR18

Indtil den 1. januar 2020 kan du fortsat vælge at få din byggesag teknisk sagsbehandlet af kommunen på brand og konstruktioner.
Hvis du ønsker, at kommunen skal foretage en teknisk byggesagsbehandling af dit byggeri på brand og konstruktioner, skal vi have modtaget en fyldestgørende ansøgning senest den 31. december 2019.

Bygningsreglementet har med BR 18 ændret udseende og opsætning, og i stedet for at være opbygget af kapitler, består bygningsreglementet nu af paragraffer.

Med indførelsen af BR18 er der lagt op til, at du som ansøger får et større ansvar for, at dit byggeri overholder bygningsreglementets bestemmelser.

Den tekniske byggesagsbehandling bortfalder, og det vil være dig som ansøger, der skal dokumentere, at bygningsreglementets tekniske krav er overholdt.

Fra den 1. januar 2020 skal byggeri, der indplaceres i KK2-4 og/eller BK2-4 tilknyttes en certificeret rådgiver.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at sikre, at du er klar over hvilke regler, som skal overholdes ved dit næste byggeprojekt.

Derfor vil vi gerne opfordre dig til, at kontakte os før du begynder på dit byggeprojekt. Det er uanset om du er privat, håndværker eller rådgiver.

Vi vil kraftigt opfordre til, at private ansøgere får tilknyttet en rådgiver til deres projekt, da der er store krav til dokumentationen i en byggesag.

På et forhåndsdialogmøde har vi mulighed for at afklare hvilke dokumentationskrav du vil blive mødt af, både i ansøgningsprocessen og under byggeriet. Derudover kan vi gøre dig opmærksom på, om der eventuelt er nogle specielle forhold på den aktuelle ejendom, du skal være opmærksom på, inden du søger om byggetilladelse.

Vores erfaring er, at det er en stor fordel, at alle parter kender projektet på et overordnet plan, inden der søges.

Kontakt Byggesagsbehandling

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.