icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Byggesagsgebyr

Assens Kommune opkræver byggesagsgebyr. Byggeri for erhverv er fritaget for gebyret.

 • Gebyret er på 600 kr./time i 2019.
 • Gebyret er på 620 kr./time i 2020.
 • Gebyret er på 0 kr./time i 2021.

Vi forventer, at en byggesag gennemsnitligt vil tage 3,5 timer at behandle.
Dette er dog kun vejledende, og gebyret kan derfor godt blive både mindre og større, alt afhængig af byggeriets udformning.

Byggesagsgebyret opdeles i to rater. Første rate forfalder til betaling når byggetilladelsen udstedes, og anden rate forfalder til betaling, når byggeriet er færdigmeldt og kan tages lovligt i brug, eller der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.

For midlertidige tilladelser er der kun ét byggesagsgebyr som opkræves når byggetilladelsen udstedes.

Det er politisk besluttet, at Assens kommune pr. 1.1. 2021 ikke længere har gebyr på byggesager for private. Det betyder, at alle byggesager, der fremsendes efter denne dato, ikke vil blive opkrævet byggesagsgebyr. Vi vil forsat fakturere for den tid i 2020, der er brugt på privates byggesager. Det betyder, at sager der starter i 2020 og færdiggøres i 2021 vil modtage gebyr på den sagsbehandlingstid, der er brugt i 2020.

Hvad kan du selv gøre for at mindske byggesagsgebyret?

 • Sørg for at sætte dig godt ind i de regler, der er gældende for dit byggeri.
 • Overhold byggeretten.
 • Udfyld ansøgningen korrekt.
 • Indsend alt relevant materiale til behandling af din byggesag.

Hvis du vil være sikker på at få udfyldt ansøgningen korrekt, kan du kontakte byggesagsbehandlerne, som kan vejlede dig i hvilket materiale der skal indsendes ved ansøgning, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og hvad du skal være opmærksom på ved færdigmelding.

Så længe det er generel vejledning opkræves der ikke gebyr, har du til gengæld brug for en konkret vurdering på et konkret byggeprojekt, opkræves der byggesagsgebyr, også selvom der ikke er indsendt en ansøgning endnu.

Sådan forløber en typisk byggesag

Ansøgningen

 • Når du indsender en ansøgning, kigger vi på om ansøgningen er udfyldt korrekt, og om alt relevant materiale er medsendt.
 • Mangler vi materiale beder vi om supplerende.
 • I forbindelse med sagsbehandlingen skal vi tjekke, at al anden lovgivning er overholdt, f.eks. lokalplaner, naturbeskyttelse m.m.
 • Herefter starter den egentlige byggesagsbehandling, hvorefter der træffes en afgørelse.

Færdigmeldingen

 • I forbindelse med færdigmeldingen, tjekker vi om vi har modtaget det materiale vi skal have.
 • Mangler vi materiale, beder vi om at få det tilsendt.
 • Færdigmelding accepteres og der udstedes ibrugtagningstilladelse.

Læs mere om byggetilladelser

Du kan finde mere her  i forhold til om du skal søge en byggetilladelse
Du kan finde mere her omkring hvilket materiale der skal bruges til en ansøgning
Du kan ansøge om byggetilladelse her 

 

Kontakt Byggesagsbehandling

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.