icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Ansøgning om byggetilladelse

Indsend din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.
Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med MitID.
Ansøgningen skal være vedhæftet relevant dokumentation til sagen.
Hvis det ikke er den tinglyste ejer der indsender byggeansøgningen, skal ejer have givet en fuldmagt til ansøger.

Det fremgår af Bygningsreglementets §§ 7-15, hvad en ansøgning skal indeholde.

Dit byggearbejde kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Dette kunne f.eks. være miljøloven, beredskabsloven, planloven, lov om naturbeskyttelse osv. Du skal også selv undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.
Du modtager en automatisk genereret kvittering i Byg og Miljø, når din ansøgning er indsendt korrekt. Din sag er først registreret ved kommunen når du modtager en kvittering fra byggesagsbehandlerne.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.