icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Hegnsyn

I første omgang bør naboer selv prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man bede hegnsynet om at få foretaget et hegnsyn.

Anmodningen skal ske på en særlig blanket, hvor der blandt andet skal der stå hvem og hvad, man klager over.

Når man har klaget over et hegn, kommer det lokale hegnssyn på besøg og ser på sagen.

Hegnsynet fungerer uafhængig af Byrådet, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager.

Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen.

Et hegnsyn koster 1.932 kr. og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet.

Trækker du din klage tilbage, før der har været afholdt åstedsmøde opkræves der et gebyr på 700 kr.

Hvis man ikke har råd til at betale for et hegnsyn, kan man søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at betale sagens omkostninger.

 

Yderligere oplysninger omkring hegnsyn kan fås ved sekretæren for hegnsynet

Kontakt Sekretær for Hegnsynet i Assens Kommune

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.